Hij die zoekt, vindt
augustus 18, 2017
Zeven benauwdheden
augustus 20, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

“En de mens zal zeggen: Immers is er vrucht voor den rechtvaardige; immers is er een God, Die op de aarde richt.” Psalm 58:11

Gods oordelen in dit leven zijn niet altijd duidelijk te zien, want in veel gevallen ondervindt iedereen hetzelfde. Dit is de staat van de beproeving, niet van straf of beloning. Maar toch geeft God soms vreselijke dingen door gerechtigheid, dat zelfs de zorgeloze verplicht zijn om er Zijn hand in te zien. In dit leven krijgt rechtvaardigheid de beloning die zij boven alle anderen verkiest, namelijk de glimlach van God, die een rustig geweten geeft. Soms volgen er andere compensaties, want God wil bij niemand in de schuld staan. Maar tegelijkertijd ligt de hoofdbeloning van de rechtvaardigen in het hiernamaals. Ondertussen zien we op grote schaal de aanwezigheid van de grote Heerser onder de naties. Hij breekt onderdrukkende tronen uit elkaar en bestraft schuldige volkeren. Niemand kan de geschiedenis van de opkomst en de val van grote naties bestuderen zonder te zien dat er een hemelse macht aan het werk is. Deze macht werkt voor de rechtvaardigheid en veroordeelt uiteindelijk de ongerechtigheid met een rechtvaardigheid die niet zal sparen. De zonde zal niet ongestraft blijven, en de goedheid zal niet onbeloond blijven. De Rechter van de gehele aarde moet recht doen. Laat ons daarom voor Hem vrezen en niet meer bang zijn voor de macht van de goddelozen.

Send this to friend