De Edele Olijf (Deel 2)
januari 2, 2016
Groei in de genade en kennis
januari 4, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Ik zal U geven tot een Verbond voor het volk… Jesaja 49:8

Jezus Christus Zelf is het middelpunt, het begin en het einde van dit Verbond. Een van de genadegaven van dit Verbond is, dat Hij Zichzelf aan iedere gelovige geeft. Hij geeft Zich als eigendom.
Kan een gelovige uitspreken wat hij in Christus ontvangen heeft? In Hem woont de volheid van God! Overdenk het woord ‘God’ eens, overdenk Zijn oneindigheid en denk er dan ook eens over na wat het betekent dat Hij volmaakt mens is. Alles wat Christus als God en mens ooit bezat of kan bezitten, is het eigendom van de gelovige. Uit genade is het voor eeuwig jouw onbetwistbaar eigendom geworden. Onze gezegende Heere Jezus is God, Hij is alwetend, Hij is overal aanwezig, Hij is almachtig. Is het geen troost voor je om te weten dat al deze eigenschappen bij elkaar van jou zijn? Heeft Hij kracht? Zijn kracht is van jou, om je te ondersteunen en te versterken, om je vijanden te overwinnen en jou tot het einde toe te bewaren. Heeft Hij liefde? Er is geen druppel liefde in Zijn hart die niet van jou is. Je kunt de grenzeloze oceaan van Zijn liefde indrinken! Is Hij rechtvaardig? Ook dit is Hij voor jou, ook al denk je misschien dat dit angstwekkend is. Door Zijn rechtvaardigheid zal Hij ervoor zorgen, dat alles wat je in het Verbond der genade beloofd is, jou ook zal gegeven worden. Onze Heere is ook mens, en alles wat Hij als volmaakte mens heeft, bezit jij ook. De Vader vond Zijn vreugde in Zijn zoon, Hij werd aangenomen door de Allerhoogste. Maar Zijn aanneming is ook onze aanneming. Weet je niet dat de Vader jou liefheeft met dezelfde liefde waarmee Hij Jezus liefheeft? Want alles wat Christus deed, is van jou; de volmaakte gerechtigheid die de Heere Jezus tot stand gebracht heeft door Zijn vlekkeloos leven wordt jou toegerekend.

‘k Ben Jezus’ eigendom, Hij heeft mij uitverkoren.
Wie meldt de zaligheid, die mij te beurt viel!
En nu – als ik de klank van Uw Naam mag horen,
springt mijn hart van vreugde op, en juicht mijn hele ziel!

Send this to friend