Wat is de Christelijke kijk op roken? Is roken een zonde?
januari 4, 2016
Hij zorgt voor u
januari 6, 2016
Show all

Bijbels dagboek “Spurgeon voor iedere morgen”

En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. Genesis 1 vers 4,

Het licht moet wel goed zijn, omdat het ontstond op het bevel van een goede God: ‘Laat er licht zijn!’ Wij die van dit licht mogen genieten, zouden hier veel dankbaarder voor moeten zijn. In het licht kunnen wij meer van God zien. ‘Het licht van de natuur is zoet’, zegt Salomo in Prediker 11; maar het licht van het Evangelie is oneindig kostbaarder, want het laat ons de dingen van de eeuwigheid zien en het is voedsel voor onze onsterfelijke zielen. Als de Heilige Geest ons geestelijk licht geeft, en onze ogen opent om de heerlijkheid van God te zien in Jezus Christus, dan zien wij de zonde in haar werkelijke kleuren, en we zien onszelf in onze werkelijke toestand. Als wij geestelijk licht hebben ontvangen, zien wij de heilige God zoals Hij Zichzelf openbaart, we zien het plan van genade, zoals God het aanbiedt, en we zien de toekomende wereld zoals hij beschreven wordt in het Woord. Geestelijk licht heeft veel verschillende vormen en kleuren, zoals kennis, blijdschap, heiligheid of leven, maar allemaal zijn ze even Goddelijk goed! Als het ontvangen licht al zo goed is, hoe goed zal dan het werkelijke licht zijn! Geef ons meer van dit licht, omdat het zo goed is, en geef ons meer van Uzelf, het ware Licht! Als er een goede zaak in de wereld is, komt er als noodzakelijk gevolg daarvan vaak een scheiding. Want het licht en de duisternis hebben geen gemeenschap met elkaar. God heeft ze gescheiden, laten wij ze daarom niet samenvoegen. De kinderen van het licht horen geen gemeenschap te hebben met de daden, leringen of listen van de duisternis. De kinderen van de dag moeten nuchter, eerlijk en moedig in het werk van hun Heer zijn, en de werken van de duisternis overlaten aan hen, die zich daar tot in eeuwigheid mee bezig zullen houden. Onze kerken moeten het licht van de duisternis scheiden door de tucht, en wij moeten hetzelfde doen door onze afzondering van de wereld. In ons leven als christenen moeten wij in alle dingen het goede van het kwade onderscheiden. Wij moeten de grote scheiding die de Heere op de eerste dag van deze wereld maakte, behouden. O Heere Jezus, wees vandaag ons Licht!

Send this to friend