Goddelijke standvastigheid
oktober 24, 2017
God eerst, dan de extra’s
oktober 25, 2017
Show all

Charles Spurgeon trouwde op 8 januari 1856 met Susannah Thompson. Zij zou zijn hechte partner, diepste vertrouweling en ‘de grootste van alle aardse zegeningen’ voor hem worden. Susannah beschreef hun leven samen als ‘twee pelgrims die de levensweg met elkaar hand in hand bewandelde, als harten die aan elkaar verbonden waren. ” Maar wie was deze vrouw die het hart van de Prins der Predikers betoverde? Hier zijn drie dingen over Susannah die je misschien niet wist.

1. Susannah moest een moeilijke les leren over het huwelijk

Susannah is getrouwd met een man die met de meest grote lasten is belast. Als een van de meest invloedrijke mannen in Engeland droeg Charles het zware gewicht van de bedienende verantwoordelijkheid op zijn schouders. Zijn werk vereiste uren van zijn tijd, elke week moest hij al zijn energie en inspanningen inzetten. Hoewel Susannah verbitterd zou kunnen worden tegen de eisen die Spurgeon’s bediening van hem vroeg, waren deze inspanningen van haar man voor haar nooit een obstakel.

Tijdens haar verloving leerde Susannah een moeilijke les. Charles werd uitgenodigd om op een middagdienst te preken en vroeg Susannah hem te begeleiden. Zoals zij zich herinnerde:

‘We reden samen in een taxi … Maar tegen de tijd dat we de plaats van bestemming hadden bereikt, had hij mijn bestaan ​​vergeten; De last van de boodschap die hij aan die massa onsterfelijke zielen moest verkondigen was op hem en hij ging alleen in een kleine smalle zijdeur … zonder dat hij zich realiseerde dat ik alleen achterbleef. ‘

Susannah was verbijsterd en boos dat haar verloofde haar zo gemakkelijk zou vergeten. Ze ging snel terug naar huis om haar verdriet uit te drukken aan haar geduldige moeder die Susannah een aantal nuttige huwelijksadviezen gaf. Ze zei dat Charles geen gewone man was en dat zijn hele leven gewijd moest zijn aan de dienst van de Heer, en dat Susannah hem nooit zou mogen belemmeren door te proberen op de eerste plaats van zijn hart te komen.

Alhoewel het moeilijk was om te horen, besloot Susannah haar verlangens op hem af te stemmen door de werkzaamheden van de Heer in haar hart op de eerste plaats te zetten. Ogenblikken nadat ze deze beslissing had genomen, liep Charles overstuur het huis binnen, hij was verschrikkelijk bezorgd over wat er met zijn kostbare Susannah gebeurd was. De twee konden achteraf hartelijk lachen om het incident, maar Susannah had een hartverandering doorgemaakt die de rest van hun huwelijk zou beïnvloeden. Vanaf die dag heeft Susannah zich bezig gehouden met de eeuwige betrekking van haar man’s bediening. Zij verklaarde:
Het was de eeuwige verkiezing van mijn huwelijksleven dat ik hem nooit zou belemmeren in zijn werk voor de Heer, nooit zal proberen hem tegen te houden om zijn beloftes te vervullen, nooit mijn eigen gezondheid zou gebruiken als reden waarom hij thuis zou moeten blijven bij mij … Ik dank God nu, dat Hij mij in staat stelt deze vastberadenheid uit te voeren.

 

2. God vormde het karakter van Susannah

In de ondersteuning van depressie en ziekte van haar man Charles, heeft Susannah zelf ernstig medische problemen ondergaan en veel van haar volwassenheid doorgebracht als invalide. Ze heeft dikwijls zulke intense periode van pijn ervaren dat ze zich nauwelijks kon verplaatsen.

De details van haar ziekte komen nog steeds aan het licht, maar we weten nu dat haar toestand ernstig genoeg was om een ​​operatie te ondergaan. Een van de voornaamste chirurgen in Schotland heeft een operatie uitgevoerd op Susannah die niet volgens plan ging. Het resultaat van de mislukte operatie was verwoestend. “In plaats van dienst werd het lijden,” zei ze, “het was mijn dagelijkse portie.” Maar Susannah geloofde dat God haar gebrokenheid gebruikt om haar karakter te verfijnen. Haar lichamelijk lijden bracht haar in de nabijheid van een Verlosser die met en voor haar leed. Zelfs in de meest onheilspellende omgevingen vertoonde Susannah dankbaarheid, vreugde, vrede en geduld. Zij gaf het als volgt weer: “We hebben gesproken over de liefde van de Heer voor Zijn getroffen kind … Ik herinner me dat de Heer heel dicht bij ons was.Susanna’s hart, geworteld in dankzegging, vertrouwde er op dat God met Zijn kracht door haar zwakte werkte. “Hoe goed is God, ik ben het onwaardig,” en dat meende ze.

 

3. Susannah heeft een wereldwijde bediening opgericht

In 1873 is Susannah klaar met het lezen van haar man’s “Lectures to My Students“. Toen Charles haar vroeg hoe ze het leuk vond, antwoordde ze: “Ik wou dat ik het in de handen van elke predikant in Engeland kon plaatsen.” Hij antwoordde: “Waarom doe je dat dan niet? Hoeveel zou je er willen geven? ‘

Deze vraag bracht Susannah in actie. Zij organiseerde een liefdadigheids instelling genaamd “The Book Fund” om gratis geschriften van lezingen aan arme predikanten in heel Engeland te bieden. In de eerste plaats ontbrak het Susannah aan financiële middelen die nodig waren om deze droom een ​​realiteit te maken. Maar zij kocht honderd exemplaren en stuurde ze naar de predikanten die ze nodig hadden. Toen ze te ziek was om de functies van de Metropolitan Tabernacle bij te wonen, besteedde Susannah bijna al haar tijd in de voortzetting van het Book Fund.

Terwijl de bedankbrieven in Susannah’s huis binnenstroomde, werd het woord snel verspreid door geheel Engeland en er werden talloze donaties gedaan om haar project te ondersteunen. In een jaar tijd verspreid Susannah 3, 058 theologische boeken aan arme predikanten. Negen jaar later verspreidde zij zelfs 71.000 exemplaren.

Invulling van ons leven

Susannah’s blijvende nalatenschap wekt een begeerte in ons op om haar in haar voetstappen na te volgen. Haar sterke vastberadenheid in het midden van persoonlijke pijn, haar onbetwistbare uithoudingsvermogen en vindingrijkheid en haar hardnekkige heilige inzet herinnert ons eraan dat iedereen een verschil kan maken voor Jezus Christus.
Susannah heeft haar Book Fund niet onderhouden door anderen mensen te gebruiken. In plaats daarvan offerde zij toen zij de beslissing heeft genomen zelf haar eigen tijd, energie en middelen op. Ze had niet kunnen weten dat God zijn zegen over haar project zou uitgieten.
Het is onmogelijk om te bepalen hoeveel geestelijke vruchten afkomstig zijn uit haar Boekenfonds. Hoeveel zielen werden erdoor gered? Hoeveel levens werden er veranderd? Misschien weten we het op een zekere dag. Maar door haar inspanningen werden predikanten en evangelisten aangemoedigd, gezinnen werden versterkt en kerken waren beter uitgerust om het evangelie naar de einden der aarde te verspreiden. Toen Susannah in 1902 overleed, had ze in heel Engeland een totaal aantal van 199, 315 theologische boeken verspreid. We kunnen hier ook vandaag de dag nog van leren dat we ons leven kunnen benutten voor de uitbreiding van het evangelie. Mag ieder van ons een grote Godsvisie ontwikkelen, zo groot dat alleen Hij het kan voleinden. En net zoals Susannah, mogen we onze gebrokenheid en onze zegeningen gebruiken om veel voor Jezus Christus te doen, die, zoals Susannah getuigde, ‘een zeer aanwezige hulp in de problemen is’.

Plaats een opmerking

Send this to friend

Spring naar toolbar