Machtig om te verlossen – C.H. Spurgeon
januari 14, 2016
Doe zoals U gesproken hebt
januari 15, 2016
Show all

Wat Hij liefheeft, dat heeft Hij lief,

Door H.F. Kohlbrugge

Hebreeën 2 : 1  Lezen: Hebreeën 2:1-9

Wat Hij liefheeft, dat heeft Hij lief, omdat Hij het liefheeft. Er staat nu geen ellende, geen zonde meer in de weg; de verlorenheid kan zo verloren niet zijn, de zonde niet zo zondig zijn, of wij hebben de vrijheid het Woord van God aan te grijpen. O, neem ter harte, wat ik zeg! Ik smeek u, denk niet: de man, die zo tot mij spreekt, is een ander mens, dan ik ben. Denk niet: hij weet niets van de zonde, die ik ken en gevoel. Niemand kan zó verloren zijn, niemand zóveel zonden hebben, niemand kan een zó bedorven hart hebben, of hij heeft de vrijheid om te grijpen naar, en te geloven in het Woord des levens, het geschreven Woord, dat hij van mij verneemt. Ik oefen het predikambt niet uit als een handwerk om daarvan te leven of daarvan eer, gewin en genoegen te hebben. Ik dien u als een die ook dood was in zonden en ongerechtigheid, die echter nooit en nimmer beschaamd is geworden, wanneer hij zich op het Woord verliet. O, dat Woord van leven en zaligheid wordt niet vaak gehoord! Er kunnen eeuwen voorbijgaan, voordat het weer gehoord wordt. Paulus schrijft aan de Hebreeën, daarom is het ook een woord tot u: ‘Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien.’ Wat horen wij? ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.’ Wat hebben wij gehoord, en wat horen wij nog? ‘Die in de Zoon Gods gelooft, die heeft het eeuwige leven en zal niet verderven’. Hij zal niet verloren gaan. Op dat Woord hebben wij echter te letten. God vraagt niet naar onze zonden, maar wij moeten weten hoe God geëerd wordt!

avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralarrowshockunamusedcooloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  Inschrijven  
Abonneren op