Ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet
januari 19, 2016
En zo zal heel Israël zalig worden
januari 21, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Abel werd herder van kleinvee. Genesis 4 vers 2,

Als herder heiligde Abel zijn werk, en hij deed het tot Gods eer. Hij offerde een bloedig offer op zijn altaar. De Heere sloeg acht op Abel en zijn offer. Dit voorbeeld, al aan het begin van de geschiedenis, is ontzettend helder en duidelijk. Het is zoals de eerste lichtstreep, die het oosten rood kleurt bij het opgaan van de zon. Het volle licht is nog niet aanwezig, maar het is heel duidelijk te zien dat de zon aan het opkomen is. Als we naar Abel kijken, zien we dat hij, als herder en priester tegelijk, een offer brengt dat aangenaam is voor God. Wij denken dan meteen aan onze Heere, Die aan Zijn Vader een offer bracht wat aangenomen werd. Abel werd zonder reden gehaat door zijn broer. Zo was het ook met de Zaligmaker. De natuurlijke en vleselijke mens haatte de mens die door God aangenomen werd. Hij haatte hem omdat de Geest van genade in Abel gevonden werd, en rustte niet voor zijn bloed vergoten was. Abel viel, en hij besprenkelde zijn altaar en offer met zijn eigen bloed. Ook hierin is hij een afschaduwing van de Heere Jezus, Die door de vijandschap van de mensen werd gedood, terwijl Hij als Priester dienst deed voor het aangezicht van Zijn God. ‘De goede Herder geeft Zijn leven voor de schapen.’ Hij werd gedood door de haat van mensen en besprenkelde de hoornen van het altaar met Zijn eigen bloed. ‘Het bloed van Abel spreekt.’ De Heere zei tegen Kaïn: ‘Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot Mij roept.’ Het bloed van de Heere Jezus heeft een machtige stem en de inhoud van Zijn gebed is niet wraak, maar genade. Het is niet te beschrijven hoe heerlijk het is om te staan bij het altaar van onze goede Herder. Hem daar te zien bloeden als een geslachte Priester, en vervolgens te horen dat Zijn bloed van vrede spreekt; vrede tussen de mens en zijn beledigde Maker, vrede door al de eeuwen van de eeuwigheid heen. Abel is de eerste herder in de tijd, maar onze harten zullen de Heere Jezus op de eerste plaats zetten. U, grote Herder van de schapen, wij prijzen U met ons hele hart, wanneer wij U zien, staande als voor ons geslacht!

Send this to friend