Een eeuwige belofte
juli 22, 2017
Perfecte Zuiverheid
juli 24, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

“En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken.” Hebreeën 10:17

Volgens dit genadige verbond behandelt de HEERE Zijn volk alsof zij nooit gezondigd hebben. Hij vergeet al hun overtredingen. Hij behandelt alle soorten van zonden alsof ze er nooit geweest waren, alsof ze uit Zijn herinnering uitgewist werden. O wonderwerk van genade! God doet hier iets wat in bepaalde opzichten eigenlijk onmogelijk voor Hem is. Zijn genade werkt wonderen die alle andere wonderen ver overtreffen. Onze God negeert onze [berouwde] zonde omdat het offer van Jezus het verbond heeft bekrachtigd. Wij mogen ons in Hem verheugen, zonder angst dat Hij boos op ons zal zijn wegens onze ongerechtigheden. Zie! Hij rekent ons tot Zijn kinderen, Hij accepteert ons als rechtvaardig. Hij verheugt Zichzelf in ons alsof we helemaal heilig waren. Hij zet ons zelfs in vertrouwensplaatsen, maakt ons beschermers van Zijn eer, beheerders van de kroonjuwelen en rentmeesters van het evangelie. Hij vindt het ons waardig om ons een bediening te geven. Dit is het hoogste en meest bijzondere bewijs dat Hij onze zonden niet gedenkt. Zelfs als we een vijand vergeven, zijn we erg traag om Hem te vertrouwen. We denken dat het onverstandig is om dat te doen. Maar de Heere vergeet onze zonden en behandelt ons alsof we nooit verkeerd gedaan hebben. O mijn ziel, wat een belofte is dit! Geloof het en wees gelukkig.

Send this to friend