Het Leiderschap van Onze Gids
oktober 6, 2017
Nooit Alleen
oktober 8, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

Hij gaat u voor naar Galilea; aldaar zult gij Hem zien, gelijk Hij ulieden gezegd heeft. Markus 16:7

Hij zou op de vastgestelde tijd op de afgesproken plaats zijn om de discipelen te ontmoeten. Jezus houdt Zich aan Zijn afspraak. Als Hij belooft om je te ontmoeten aan de genadetroon, in de openbare eredienst of in liet Avondmaal, dan mag je erop vertrouwen dat Hij daar zal zijn. Hij zegt: ‘Waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, daar ben Ik in liet midden’. Hij zegt niet: ‘Daar zal Ik zijn’, maar: ‘Daar ben Ik al.’ Jezus is altijd de eerste in gemeenschap: ‘Hij gaat u voor.’ Zijn hart is met Zijn volk, Zijn vreugde is in hen, Hij is nooit traag om hen te ontmoeten. In elke vriendschap gaat Hij voor je uit. Maar Hij openbaart Zichzelf aan hen die achter Hem komen: ‘Daar zul je Hem zien.’ Wat een vreugdevol zien! Je doet geen moeite om de grootste van de mensen te zien, maar als je HEM ziet, word je vervuld met vreugde en vrede. En je zult Hem zien, want Hij belooft te komen als je in Hem gelooft. Hij zal Zich aan je openbaren. Wees er rustig van verzekerd dat Hij het zal doen, want Hij doet alles naar Zijn woord van belofte: ‘Gelijk Hij u gezegd heeft.’ Grijp deze laatste woorden aan en wees ervan verzekerd dat Hij tot liet einde toe voor je zal doen ‘zoals Hij je gezegd heeft.’

Plaats een opmerking

Send this to friend

Spring naar toolbar