april 14, 2018

Zeg de rechtvaardige, dat het hem welgaan zal

Een korte meditatie van Charles Haddon Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Zeg de rechtvaardige, dat het hem welgaan zal – Tell the righteous it will be well […]
april 7, 2018

Verlos mij van bloedschulden

Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Verlos mij van bloedschulden, o God, Gij, God mijns heils!‭‭ ‭‭zo zal mijn tong Uw gerechtigheid vrolijk […]
april 3, 2018

Gelijk een duif

En hij zag de Geest Gods nederdalen, gelijk een duif.”‭‭ Mt 3:16‭‭ ‭‭Gelijk de Geest Gods nederdaalde op de Heere Jezus, het hoofd der gemeente, evenzo daalt […]
april 2, 2018

Het‭‭ ‭welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig‭‭ voortgaan

Hij zal zaad zien, hij zal de dagen verlengen, en het‭‭ ‭welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig‭‭ voortgaan.‭ ‭Isa 53:10‭‭‭ Bidt om de spoedige vervulling van […]
maart 31, 2018

Kinderdoop – ware en valse wedergeboorte

Ware en valse wedergeboorte – Door C.H. Spurgeon Het sprenkelen van een kind verandert niets aan dat kind; het is, zoals ik geloof, een ijdele ceremonie, […]
maart 31, 2018

Door Zijn striemen is ons genezing geworden

Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon – Nederlands Ondertiteld. Door Zijn striemen is ons genezing geworden.‭ ‭Jesaja 53:5‭‭ Pilatus leverde onze Heer aan de beulen over […]
maart 24, 2018

De Zoon des Mensen

‭‭ Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon ‭‭ De Zoon des Mensen.‭‭Joh 3:13 Hoe gedurig gebruikte onze Heer het woord: “Zoon des mensen”! Indien Hij gewild […]
maart 24, 2018

Te dier ure verheugde zich Jezus in de Geest

Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon – Nederlands Ondertiteld Te dier ure verheugde zich Jezus in de Geest.‭ Lu 10:21‭‭ De Zaligmaker was een man van […]
maart 20, 2018

gelijk ook Christus de‭‭ ‭gemeente liefgehad heeft

Een korte videomeditatie van Charles Haddon Spurgeon Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, gelijk ook Christus de‭‭ ‭gemeente liefgehad heeft.‭ ‭Eph 5:25‭‭ Welk een gulden voorbeeld geeft […]
maart 19, 2018

En zij at, en werd verzadigd

Een korte meditatie van C.H. Spurgeon. En zij at, en werd verzadigd, en hield over.‭ ‭Ruth 2:14‭‭ Wanneer ons het voorrecht geschonken wordt te eten van […]
maart 18, 2018

Wees bang om bang te zijn

Korte Videomeditatie van C.H. Spurgeon. Nederlands Ondertiteld. Vrees niet voor hun aangezicht, want Ik ben met u, om u te redden, spreekt de HEERE, Jeremia 1:8 […]
maart 17, 2018

Ik heb u lief gehad

maart 17, 2018

Zalig zijn de vreedzamen

maart 17, 2018

Gesterkt in de genade

maart 16, 2018

Houd uw knecht ook terug van trotsheden

maart 14, 2018

Bewaar uw wegen

maart 13, 2018

Keer weder

maart 12, 2018

Wiens zijt gij?

maart 12, 2018

Uw naaste liefhebben

maart 11, 2018

De Heere voert oorlog

maart 11, 2018

Je bent nuttig!

maart 10, 2018

Voorspoed

maart 9, 2018

Zat van onrust

Spurgeon Voor Iedere Avond De mens is kort van dagen en zat van onrust.‭ ‭Job 14:1‭‭ ‭‭Het kan ons van groot nut zijn, om dit bedroevende […]
maart 8, 2018

Een levende Benjamin

Spurgeon Voor Iedere Avond ‭En zij noemde zijn naam Ben–oni (zoon van de smart), maar‭‭ ‭zijn vader noemde hem Benjamin (zoon van mijn rechterhand).‭‭ Ge 35:18‭‭ Aan alle […]
maart 7, 2018

Hebt geloof op God

‭Hebt geloof op God.‭ ‭Mr 11:22‭‭ Het geloof is de voet van de ziel, waardoor zij het pad der geboden kan lopen. De liefde kan vleugelen […]
maart 4, 2018

De vettigheid Uws huizes

Spurgeon Voor Iedere Avond Zij worden dronken van de vettigheid Uws huizes.‭ ‭Ps 36:9‭‭ De Koningin van Scheba was verbaasd over de weelde van Salomo’s tafel. […]
maart 3, 2018

Gelijk een duif

Spurgeon Voor Iedere Avond En hij zag de Geest Gods nederdalen, gelijk een duif.”‭‭ Mt 3:16‭‭ Gelijk de Geest Gods nederdaalde op de Heere Jezus, het hoofd […]
februari 23, 2018

Een zuigeling in de genade

TIP! ZET ONDERTITELING AAN.
februari 23, 2018

Neem het kruis op en volg Mij

‭Neem het kruis op en volg Mij. Mr 10:21‭‭ ‭ ‭‭ Gij behoeft uw eigen kruis niet te maken, ofschoon het ongeloof een voortreffelijk timmerman is […]
februari 18, 2018

Vader, ik heb gezondigd

Vader, ik heb gezondigd.‭ ‭Lukas 15:18‭‭ ‭ ‭‭Het is boven alle twijfel verheven, dat zij, die door Christus gewassen zijn in Zijn eigen dierbaar bloed, geen […]