februari 18, 2018

Vader, ik heb gezondigd

Vader, ik heb gezondigd.‭ ‭Lukas 15:18‭‭ ‭ ‭‭Het is boven alle twijfel verheven, dat zij, die door Christus gewassen zijn in Zijn eigen dierbaar bloed, geen […]
oktober 30, 2017

Grondige Reiniging

“Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.” […]
oktober 29, 2017

Handhaving van het verschil

En Ik zal een verlossing zetten tussen Mijn volk en tussen uw volk; tegen morgen zal dit teken geschieden! (Exodus 8:23) Farao heeft een volk, en […]
oktober 28, 2017

Zonden van onwetendheid

En het zal hun vergeven worden; want het was een afdwaling. Numeri 15:25 Vanwege onze onwetendheid zijn we niet volledig bewust van onze zonden van onwetendheid. […]
oktober 27, 2017

Zijn Dienst, Gezicht en Naam

En Zijn dienstknechten zullen Hem dienen; en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn. Openbaring 22:3 en 4 Drie goedgekozen zegeningen […]
oktober 26, 2017

De vermoorde vriend

DE VERMOORDE VRIEND Ik heb hier een verhaal, dat, wat ik denk, je hart zal raken en wat jou het kwaad zal doen haten. Je hebt […]
oktober 26, 2017

Vanwege ons

Maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. Mattheiis 24:22 Terwille van Zijn uitverkorenen voert de Heere veel oordelen niet uit en verkort Hij […]
oktober 25, 2017

God eerst, dan de extra’s

Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Mattheüs 6:33 Let er eens op hoe de Bijbel […]
oktober 24, 2017

3 dingen die je niet wist over Spurgeon’s vrouw

Charles Spurgeon trouwde op 8 januari 1856 met Susannah Thompson. Zij zou zijn hechte partner, diepste vertrouweling en ‘de grootste van alle aardse zegeningen’ voor hem […]
oktober 24, 2017

Goddelijke standvastigheid

Want Ik heb u tegen dit volk gesteld tot een koperen vasten muur; zij zullen wel tegen u strijden, maar u niet overmogen; want Ik ben […]
Spring naar werkbalk