En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven – C.H. Spurgeon
juni 30, 2016
levend water vanuit Jeruzalem
juli 1, 2016
Show all

Als wij het gevoel hebben dat wij de strijd met de zonde aan het verliezen zijn, denk dan niet dat God je verlaten heeft. Hij wil je zo graag vrij stellen van de zonde, maar Hij houdt nog steeds van je wanneer je fouten maakt. Echt waar!

Ben je in de war? Overdenk het volgende eens: Ben je in jou relatie bang dat de liefde van de andere persoon voor jou zal opraken wanneer je er een rommeltje van maakt? Nee toch? Maar misschien is dit voor een enkele onder ons toch daadwerkelijk een realiteit geworden, en zijn zij na struikelen en verdriet door hun partner verlaten. Zulke ervaringen kunnen de manier waarop u denkt over Gods liefde beïnvloeden, maar weet, Hij heeft eindeloze liefde voor Zijn kinderen. Hij is niet als mensenkinderen!

Ben je wanhopig op zoek om de liefde die God voor je heeft te herontdekken? Hou jezelf dan niet voor de gek door te denken dat u Zijn liefde kan verdienen. Als dit het geval is krijgt u een verkeerd begrip van hoe en waarom Zijn liefde zich manifesteert. Hier enkele verzen uit de Bijbel om ons aan Zijn liefde te herinneren en te bemoedigen.

Romeinen 5: 8 – Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft [ons] levend gemaakt met Christus.

Efeziërs 2: 4-5 – maar vanwege zijn grote liefde voor ons, God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons levend gemaakt met Christus, zelfs als we in zonden dood waren – het is door genade zijt gij zalig.

Psalm 136: 26 – Looft den God des hemels; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

Psalm 103: 8 – Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.

Efeziërs 2: 8-9 – Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof ; en dat niet uit u, het is Gods gave ; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

AMEN!

Send this to friend