HEERE U bent mijn toevlucht – C.H. Spurgeon
februari 27, 2016
Zijn spijswetten nog steeds van toepassing?
februari 27, 2016
Show all

“Mozes de bloedbruidegom”

24 En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam, en zocht hem te doden.
25 Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haars zoons, en wierp die voor zijn voeten, en zeide: Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom ! (Exo 4:24-25)

Mozes is met zijn vrouw Sippora en zijn kinderen op weg naar Egypte om voor Farao wonderen te verichten en te zeggen, dat Israël de eerstgeboren zoon van God is en dat hij het volk moest laten trekken Exodus 4:21 God zegt dan tegen Mozes dat Hij het hart van Farao zal verstokken, en zijn eerstgeboren zoon zou doden Exodus 4:21 In deze nacht bezoekt God Mozes in de herberg om hem te doden omdat Gersom zijn eerstgeboren zoon niet besneden was. God had gezegd dat die mens die niet besneden is zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Sippora besluit dan met een scherpe steen de voorhuid van Gersom af te snijden en zo laat God Mozes in deze zaak met rust.

Dat Gersom niet besneden was is duidelijk de reden waarom God Mozes in de herberg zocht te doden. Sippora vond het niet nodig dat haar jongen besneden zou worden. Toen nu Mozes de mening van zijn vrouw gehoorzaamde door de besnijdenis bij zijn zoon niet uit te voeren, stelde hij de mening van zijn vrouw boven het gebod van God. Uiteindelijk ziet Siporra in dat het besnijden bij haar jongen moest gebeuren daar God Mozes wilde doden. Sippora pakt een scherpe steen en snijd de voorhuid van haar kleine jongen af, om zo de dreiging die boven het hoofd van Mozes hing weg te nemen. Siporra heeft het niet leuk gevonden en noemt Mozes hierdoor haar ‘bloedbruidegom’.

Wij leren hieruit dat alle instellingen en geboden van God belangrijk zijn. Mozes zocht de wil van zijn vrouw en luisterde naar haar en dus niet naar de wil van God. Wij leren hier uit dat God al de inzettingen die Hij ons gegeven heeft serieus neemt. Veel mensen verwerpen de bijbelse doop der gelovige, de spijswetten, de rustdag van de Sabbath, en plaatsen hiervoor heidense feestdagen in de plaats. De vraag rest ons, in hoeverre willen wij de Eeuwige dienen?

 

Plaats een opmerking

Send this to friend

Spring naar werkbalk