Laat de beproevingen zegenen
september 21, 2017
De zifting
september 23, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

Maar de Heere zal aldaar bij ons heerlijk zijn, het zal zijn een plaats van rivieren, van wijde stromen; geen roeischuit zal daar doorvaren, en geen treffelijk schip zal daar overvaren. Jesaja 33:21

De Heere wil het grootste goed voor ons zijn, zonder ook maar een schaduwkant, die de beste aardse dingen altijd lijken te hebben. Als een stad gunstig gelegen is aan brede rivieren, kan ze gemakkelijk aangevallen worden door roeischuiten en andere oorlogsschepen. Maar als de Heere de overvloed van Zijn milddadigheid door dit beeld laat zien, draagt Hij er uitdrukkelijk zorg voor om de angst te voorkomen waarover de beeldspraak lijkt te spreken. Gezegend zij Zijn volmaakte liefde! Heere, als U ons rijkdom zendt als brede rivieren, laat dan niet toe dat er roeischuiten op ons afkomen in de vorm van wereldsgezindheid of hoogmoed. Als U ons een goede gezondheid en vreugde geeft, laat dan niet toe dat het ‘treffelijke schip’ van gemakzucht komt aanzeilen op de golven. Als wij resultaat hebben in Uw dienst, zo breed als de Duitse Rijn, laat ons dan nooit de roeischuit van zelfgenoegzaamheid en zelfvertrouwen aantreffen, dobberend op de golven van onze grote nuttigheid. Als wij zo gelukkig zijn om jaar na jaar het licht van Uw aangezicht te mogen genieten, laat ons dan toch niet Uw zwakke gelovigen verachten. Laat ons ook geen ijdele gedachte hebben van onze eigen volmaaktheid, die ons veroorlooft om te zeilen op de brede rivieren van ons zelfvertrouwen. Heere, geef ons de zegen die rijk maakt en er geen smart bijvoegt en ook de zonde niet bevordert.

Send this to friend