Deel krijgen aan de Goddelijke natuur
september 16, 2016
Door de Geest leven en wandelen
september 18, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Breng hem bij Mij. Markus 9 vers 19

Wanhopig keerde de teleurgestelde vader zich van de discipelen om naar hun Meester. Zijn zoon was zo ellendig als hij maar zijn kon, en geen middel had geholpen. Maar toen de vader het woord van de Heere Jezus: ‘Breng hem bij Mij’ gehoorzaamde, werd het kind meteen van de duivel verlost. Kinderen zijn een kostbaar geschenk van God, maar ze veroorzaken ook veel angst. Zij kunnen tot grote vreugde of tot groot verdriet voor hun ouders zijn; zij kunnen vervuld worden met de Geest van God, maar ze kunnen ook in bezit genomen worden door een boze geest. In ieder geval geeft de Bijbel ons één voorschrift voor al hun omstandigheden: ‘Breng hem bij Mij.’ O, dat wij meer en ernstiger voor hen zouden bidden terwijl ze nog klein zijn! Want ook dan is de zonde er al. Daarom moeten onze gebeden deze zonde al vroeg aanvallen. Ons smeken voor onze kinderen moet eerder gehoord worden dan de eerste kreten die zij slaken als zij geboren worden in deze zondige wereld. In hun jeugd zullen we de verdrietige tekenen van de stomme en dove geest zien, die niet echt kan bidden en Gods stem ook niet kan horen; maar de Heere Jezus beveelt: ‘Breng hen bij Mij!’ Wij mogen nooit stoppen met ons gebed voor hen, zolang zij ademhalen. Zolang Jezus leeft, is geen toestand hopeloos. Als zij opgroeien, kunnen zij zich in de zonden wentelen, en schuimend van vijandschap tegen God opstaan, maar als onze harten bezwijken, moeten we aan de woorden van de grote Geneesheer denken: ‘Breng hem bij Mij’. De Heere laat Zijn volk vaak tot het uiterste komen, zodat zij uit ervaring leren hoe nodig zij Hem hebben. Als goddeloze kinderen ons onze onmacht tegen de verdorvenheid van hun harten laten zien, worden wij uitgedreven naar de Sterke, om kracht; en dit is een grote zegen voor ons. Wat onze behoefte voor vanmorgen ook is, laat zij ons als een sterke stroom naar de oceaan van de Goddelijke liefde leiden. Jezus kan ons verdriet meteen wegnemen, en het is Zijn welbehagen om ons te horen. Laten wij naar Hem toe gaan, want Hij wacht om ons te ontmoeten.

Send this to friend