Zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid
juni 16, 2016
Uw Verlosser. Jesaja 54:5 – C.H. Spurgeon
juni 18, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Breng verlossing, HEERE! Psalm 12:2

Dit is een opmerkelijk gebed, want het is kort en krachtig. Ook is het rijk van inhoud, en absoluut noodzakelijk. David uitte zijn verdriet omdat er zo weinig trouwe mensen waren. Daarom luchtte hij zijn hart in dit smeekgebed. Op momenten dat de mensen hem in de steek lieten, ging hij naar zijn Schepper. Hij voelde zijn eigen zwakheid heel duidelijk, anders had hij niet om hulp geroepen. Maar tegelijk nam hij zich voor om zich in te zetten voor de waarheid. Het woord ‘hulp’ is namelijk niet van toepassing als je zelf niets onderneemt. Dit korte gebed is kernachtig, helder en goed uitgedrukt. Het stijgt boven de lange en hoogdravende gebeden van sommigen uit. De Psalmist gaat regelrecht naar zijn God, met een wel overwogen gebed. Hij weet wat hij zoekt, en waar hij het moet zoeken. Heere, leer ons om ook op deze gezegende wijze te bidden.
Er zijn veel aanleidingen om dit gebed te bidden. Wat is dit een goed gebed voor gelovigen die beproefd worden, en geen helpers hebben. Leerlingen mogen onderwijs vragen aan de grote Leermeester, de Heilige Geest, op momenten dat zij er moeite mee hebben om de grondbeginselen van het Evangelie te begrijpen.  Heb je een geestelijke strijd te voeren? Smeek dan om versterking en laat dit gebed jouw voorbeeld zijn.  Moet je werk verrichten in Gods wijngaard, en heb je op het juiste moment hulp nodig? Je kunt het op deze manier ontvangen. Ben je een zoekende zondaar? Als je last hebt van twijfels of angsten, zend dit belangrijke gebed dan omhoog. Dit gebed komt alle mensen in nood op ieder moment van pas.  ‘Breng verlossing, HEERE!’ Dit gebed zal ons in leven en sterven, in lijden en werken, in blijdschap en smart van pas komen. We hebben hier een geweldig voorbeeld. Laten we dit voorbeeld dan opvolgen. Je kunt zeker zijn van de verhoring van dit gebed, als je het oprecht en in Jezus’ Naam gebeden hebt. Het karakter van de Heere verzekert ons ervan dat Hij Zijn volk niet zal verlaten; Zijn verhouding met ons als Man en Vader verzekert ons van Zijn hulp. Zijn gave van Jezus is de garantie van elke goede gave, en Zijn onveranderlijke belofte is: ‘Vrees niet. Ik help u.’

Send this to friend