Spreken wat Hij leert
augustus 2, 2017
Het recht op heilige dingen
augustus 3, 2017
Show all

Brieven van Charles Haddon Spurgeon

EEN BRIEF VAN DE ZESTIENJARIGE SPURGEON AAN ZIJN MOEDER

Lieve moeder, hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. In dit geval zal mijn wens zeker uitkomen, want we kunnen er zeker van zijn, dat er in de hemel een eeuwigheid van gelukkige dagen zal zijn. Ik hoop dat u in de komende jaren onder de lieve glimlach van de God des vredes mag leven. Dat vreugde en zang uw voetstappen mogen vergezellen naar de gelukkige plaats van rust en kalmte! Uw verjaardag zal nu dubbel gedenkwaardig zijn, want op 3 Mei zal de jongen voor wie jullie zo vaak hebben gebeden, de jongen van hoop en angst, uw eerstgeboren zoon, zich aansluiten bij de zichtbare kerk van de verlosten op aarde en zal Zich dubbel binden aan de Heere zijn God, door een openbare getuigenis. U, mijn moeder, bent het grote middel in Gods hand geweest om een voorbeeld te zijn, in wat ik hoop dat ik nu ook ben. Uw vriendelijke, waarschuwende Zondagavond toespraken waren te diep in mijn hart gevestigd om vergeten te worden. U bereidde, door Gods zegen de weg voor het verkondigde Woord, en voor dat heilige boek, The Rise and Progress.

Als ik de moed heb, ben ik bereid om mijn Verlosser te volgen, niet alleen door het water, maar zelfs door het vuur, als Hij mij daartoe zou roepen. Ik hou van u, u bent de prediker tot mijn hart en een biddende, dappere en wakende Moeder. Ik denk dat het onmogelijk is, dat ik ooit zou kunnen stoppen om van u te houden, of dat u zou kunnen stoppen om van mij te houden. Het is net zo onmogelijk als dat de Heere zou stoppen om van ons te houden, al zijn wij soms twijfelachtig, of ongehoorzaam. Ik hoop dat u op een dag de gelegenheid krijgt dat u uzelf zal verheugen, als u mij ziet, als een onwaardige instrument van God, die aan anderen het Woord mag verkondigen.

Ik heb door de kracht van mijn enige Sterkte, in de naam van mijn Geliefde, plechtig beloofd om mij geheel te wijden aan Zijn zaak. Maar zou u niet denken dat het een slecht begin zou zijn, als ik weet dat het mijn plicht is om gedoopt te worden, en Hem hierin ongehoorzaam te zijn? Als u nu zo gelukkig bent als ik ben, kan ik niet meer wensen dan dat u dat zal blijven. Ik denk dat ik het gelukkigste schepsel ben op deze wereldbol. Ik hoop dat u van uw bezoek genoten hebt en dat het zal helpen om uw gezondheid stabieler te maken. Ik durf u niet te vragen om te schrijven, want ik weet dat u het altijd zo druk hebt dat het voor u een hele taak is. Ik hoop dat mijn brief u geen pijn heeft gedaan, beste moeder, mijn liefde gaat naar u uit, wees ervan verzekerd dat ik niets zou doen dat u verdriet zou doen, en ik ben er zeker van dat ik blijf, uw toegenegen zoon, CHARLES HADDON.

De hartelijke groeten aan meneer en mevrouw Swindell en aan mijn beste Vader.

NEWMARKET, 11 juni 1850

Send this to friend