DE BRIEVEN VAN C.H. SPURGEON

Verzameld door zijn zoon Charles Spurgeon

© Copyright vertaling 2017  Teun van der Plas, Katwijk aan Zee

 


De schrijfkunst van Charles Haddon Spurgeon was kenmerkend aan zijn karakter. Vanaf de begintijd schreef hij sierlijk, dit handschrift gebruikte hij tot aan het einde van zijn leven. Tenzij hij door pijn gekweld werd, was hij altijd zuiver en duidelijk, en dit was hij tot aan de laatste letter die hij schreef. Van de ontelbare brieven die Charles Haddon Spurgeon schreef, zijn er maar relatief weinig bewaard gebleven, en degenen die de gelukkige bezitters zijn van zijn brieven, kunnen er maar moeilijk afstand van doen. In een zeer groot aantal gevallen zijn de brieven van zo’n privé karakter dat het een vertrouwensbreuk en niet hoffelijk zou zijn, om ze openbaar te maken. We hebben waargenomen dat er maar weinig van zijn brieven volledig gedateerd zijn, dit is dan ook een uitzonderlijke verzameling.

Spurgeon kreeg ontzettend veel brieven van mensen, waardoor er veel tijd en arbeid van zijn kant nodig was om erop te reageren. Hij zei eens tegen een vriend: “Ik ben tot aan mijn kin ondergedompeld in de brieven”. Helaas zijn er veel van zijn ontroerende brieven verloren gegaan en de oude vrienden van de grote prediker die zijn brieven hebben ontvangen zijn overleden, zodat de opgave om deze correspondentie te verzamelen extra moeilijk is. Ik geloof dat degenen die Charles Haddon Spurgeon waarderen en veel van hem houden, plezier zullen hebben in het lezen van zijn brieven. Moge deze brieven onder Gods zegen leiden tot verheerlijking van de Heere en voorspoed brengen aan uw ziel!

 


BRIEVEN

Een brief van Charles Haddon Spurgeon aan zijn vader – 19 Febr. 1850

Een brief van Charles Haddon Spurgeon aan zijn moeder –12 Maart 1850

Een brief van Charles Haddon Spurgeon aan zijn vader –6 April 1850

Een brief van Charkes Haddon Spurgeon aan zijn vader –20 April 1850

Een brief van Charles Haddon Spurgeon aan zijn moeder –1 Mei 1850

Een brief van Charles Haddon Spurgeon aan zijn moeder –11 Juni 1850

Een brief van Charles Haddon Spurgeon aan zijn moeder –19 September 1850