december 31, 2016

Als iemand dorst heeft – C.H. Spurgeon

december 30, 2016

Het einde van een zaak

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Het einde van een zaak is beter dan zijn begin.  Prediker 7:8 Let eens vol aandacht op het begin […]
december 29, 2016

Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen. 1 Samuël 7:12 De woorden ‘tot hiertoe’ zijn als een hand die […]
december 28, 2016

Voor zover ik nu in het vlees leef

december 27, 2016

Biezen – C.H. Spurgeon

december 26, 2016

De laatste Adam – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” De laatste Adam… 1 Korinthe 15:45 Jezus is het Hoofd van Zijn gemeente en het Hoofd van het verbond. […]
december 25, 2016

Zie, de maagd zal zwanger worden – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuël geven. Jesaja 7:14 […]
december 24, 2016

Omwille van u arm geworden

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden… 2 […]
december 23, 2016

Vriend, kom hoger op – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Vriend, kom hoger op.  Lukas 14:10 Als het leven van de genade in onze ziel geboren wordt, komen we […]
december 22, 2016

Ik sterk u – C.H. Spurgeon

december 21, 2016

Een eeuwig verbond – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Hij heeft mij een eeuwig verbond gesteld… 2 Samuël 23 vers 5 Dit verbond heeft een Goddelijk begin. ‘Hij […]
december 20, 2016

Eeuwige liefde – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad.  Jeremia 31:3 Soms laat de Heere Jezus aan Zijn gemeente iets van […]
december 19, 2016

Het lot besloten – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt van de HEERE. Spreuken 16:33 Als deze […]
december 18, 2016

Scheur uw hart – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Scheur uw hart en niet uw kleren.  Joël 2:13 Het scheuren van je kleren was een godsdienstig teken dat […]
december 17, 2016

God denkt aan jou – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ik denk aan u… Jeremia 2:2 Voor Christus is het een genoegen om aan Zijn gemeente te denken. Hij […]
december 16, 2016

Komt tot Mij – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Mattheüs 11:28 De […]
december 15, 2016

Orpa en Ruth

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth klampte zich aan haar vast.  Ruth 1:14 Orpa en Ruth hadden allebei […]
december 14, 2016

Zij gaan voort van kracht tot kracht

december 13, 2016

Voor zout is er geen voorschrift nodig

december 12, 2016

De eeuwige wegen zijn van Hem

december 11, 2016

Hij Die u roept is getrouw – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.  1 Thessalonicenzen 5 vers 24 De hemel is […]
december 10, 2016

Altijd bij de Heere zijn – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 1 Thessalonicenzen 4 vers 17 Zelfs de kostbaarste bezoeken van […]
december 9, 2016

Laat de wanhoop je niet tot zwijgen brengen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn. Jesaja 30 vers 18 God stelt de verhoring […]
december 8, 2016

Zij zullen met Mij wandelen in witte kleren – CH Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij […]
december 7, 2016

Het verachte heeft God uitverkoren – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets […]
december 6, 2016

Ik leef en u zult leven – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. 1 Korinthe 15 vers 48 Het hoofd en de […]
december 5, 2016

Bid en u zal gegeven worden

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Bid, en u zal gegeven worden. Mattheüs 7 vers 7 Er is in Engeland een bepaalde plaats waar een […]
december 4, 2016

Mensen die nog gered moeten worden – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ik heb veel volk in deze stad. Handelingen 18 vers 10 Dit zou voor ons een grote aanmoediging moeten […]
december 3, 2016

Geen enkel gebrek aan u – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Er is geen enkel gebrek aan u. Hooglied 4 vers 7 Nadat onze Heere verklaard heeft dat alles aan […]
december 2, 2016

Alles aan u is mooi Mijn vriendin

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Alles aan u is mooi, Mijn vriendin, er is geen enkel gebrek aan u. Hooglied 4 vers 7 De […]