Als iemand dorst heeft – C.H. Spurgeon
december 31, 2016
Zeven Punten Ter Bemoediging
januari 22, 2017
Show all

De Edele olijf beschreven in Romeinen 9 -11 is ten eerste Israël waarin de Gemeente, het Lichaam van Jeshua op ingeënt is en waarin Jeshua zelf de saprijke wortel is, de bron van al het leven. In Jeremia 11 staat in vers 16 over Israël “ Een groene olijf, schoon van prachtige vrucht, heeft de HEERE u genoemd; …..17 Ja, de HEERE der heerscharen, die u heeft geplant.. “ .

Israël is de Olijfboom, een groene olijf schoon van prachtige vrucht. In de dagen van Jeremia is het overgrote deel van Israël al van de stam van de olijfboom afgekapt. De noordelijke stammen, het huis Israël gaan als Lo-Ammi, “niet-mijn-volk” (Hos. 1:9) in ballingschap en worden weggezonden met een Scheidbrief (Jer. 3:8).
Hun toestand wordt als een wilde olijfboom. Ze komen daardoor op één lijn te staan met de niet-Israëlietische heidenvolken te staan. Er mogen wel veel takken zijn afgekapt toen Israël tot Lo-Ammi werd, de takken van Juda, Benjamin en Levi vertegenwoordigen evenwel de hele olijfboom. Het huis Juda (de Joden) staat tijdelijk voor geheel Israël. Maar ook zij zijn door hun afgoderij en ongeloof afgekapt.
De verwilderde olijftakken van de verloren 10 stammen Israël worden weer ingeënt op de olijfboom waarvan ze eerst afgekapt werden, deze enting kan weer geschieden na de dood van de eerste Man Jeshua en de opstanding, waardoor de weg weer vrij is om terug te keren, dan zullen ze weer door het geloof op hun eigen olijfboom geënt worden (Rom. 11:24).
Paulus gebruikt de olijfboom om te laten zien dat God zijn volk niet heeft verstoten en waarschuwt de heidenen om niet hoogmoedig te zijn want als God de natuurlijke takken niet heeft gespaard dat het mogelijke kan zijn dat Hij ook hen, de wilde olijftakken, de heidenen (en heiden-Israëlieten, het huis Israël), niet spaart.
Door deze inenting hebben nu ook de gelovigen uit de volkeren deel aan de belofte van de Geest en daarmee de geschreven wet in hun hart. Efeze 3: 6 staat (dit geheimenis), dat de heidenen mede–erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie.
Er is een gedeeltelijk verharding over geheel ISRAËL gekomen, het huis Judah (de Joden) is verblind voor de Messias en het huis Efraïm/Jozef (10 stammen) is verblind voor hun identiteit.
En wie bekommert zich nog om de breuk van Jozef (10 stammen Efraïm) Amos 6:3-6.
De verbreking van Jozef wordt bedoeld het verdriet van de breuk die er is tussen de beide huizen, wie maakt er zich nog druk om, en wie staat hier eigenlijk nog bij stil ?
Dit komt ook omdat het huis Israël zijn identiteit heeft verloren en er een bedekking over is wat Gods oordeel was, hij werd als de heidenen omdat deze met een scheidbrief weggezonden was (Jer.3). Ze zijn over de aarde verspreid, Amos 9:9 Want zie, Ik geef bevel, en Ik schud het huis van Israël onder al de volken, gelijk men met een zeef schudt, en geen steentje zal ter aarde vallen.
God gaat deze breuk helen voor het Koninkrijk hier op aarde zichtbaar wordt en de 1000 jarig Vrederijk begint.
LIEFELIJKHEID tussen deze twee huizen en SAMENBINDING was verbroken tussen Israël en Juda (Zach 14:10 en Zach. 11:14). Ze werden allebei in ballingschap gevoerd Juda naar Babel en Israël naar Assyrië.
De weg van Juda is open zij kunnen vrij terug keren, zij hadden geen scheidbrief gekregen alleen het huis Israël, om terug te keren naar het Land der belofte maar de profeet Ezechiël profeteert dat de twee huizen zullen terug komen en weer samengebonden zullen worden in die ENE Kudde, dat ENE Volk, in Ezech. 37 wordt die hereniging beschreven vanaf vers 15. Dus het herstel van de breuk tussen de Joden en de Israëlieten, de eenwording, die heeft nog niet plaatsgevonden. De Grote broer Jozef zal zich aan het hele huis, aan alle 12 stammen openbaren wanneer Hij terug komt .. wat een heerlijke toekomst ..!! en wat geweldige profetieën en beloftes ..
Dan zal de gehele Olijfboom vol en compleet zijn ..!! en zullen we drinken uit de saprijke wortel ..!!

Bron: http://edeleolijf.punt.nl/content/2014/09/De-edele-Olijfboom

Send this to friend