God luistert altijd – C.H. Spurgeon
juni 6, 2017
Wijsheid vragen aan God – C.H. Spurgeon
juni 8, 2017

This page is also available in: English

“En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.” Johannes 10:28

De veiligste plaatsWij geloven in de eeuwige zekerheid van de heiligen. Ten eerste, omdat zij van Christus zijn, en Hij zal nooit de schapen verliezen die Hij heeft gekocht met Zijn bloed en ontvangen van Zijn Vader. Vervolgens, omdat Hij hen eeuwig leven geeft, en als het eeuwig is, dan is het eeuwig, en kan er geen einde zijn aan de hel, de hemel, en aan God. Als het geestelijke leven kan uitsterven, is het kennelijk niet het eeuwige leven. Eeuwig leven sluit de mogelijkheid van een einde definitief uit. Bedenk verder dat de Heere uitdrukkelijk zegt: “Zij zullen beslist niet verloren gaan.” Zolang woorden een betekenis hebben, beveiligt dit de gelovigen van het verloren gaan. Het meest hevige ongeloof kan deze betekenis niet uit deze zin dwingen. Dan, om de zaak te voltooien, verklaart Hij dat Zijn volk in Zijn hand is, en Hij tart al hun vijanden om hen daaruit te rukken. Het is een absolute onmogelijkheid voor de vijand uit de hel. We zijn veilig in de handgreep van een almachtige Verlosser. Zie het als je plicht om vleselijke angst en vleselijk vertrouwen uit te bannen en rust vredig in de handpalm van de Verlosser. – de uwe in Jezus C.H. Spurgeon

Send this to friend