Vernedering en verhoging
juli 28, 2017
Een beloofde terugkeer
juli 30, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

“Hij heeft uw vijand weggevaagd.” Sefanja 3:15

Wat een verdrijving was dat! Satan heeft zijn troon in onze natuur verloren, evenals hij zijn zetel in de hemel heeft verloren. Onze Heere Jezus heeft de heersende macht van de vijand over ons vernietigd. Hij kan ons lastig vallen, maar hij kan ons niet claimen als zijn bezit. Zijn banden beknellen niet langer onze geest. De Zoon heeft ons vrijgemaakt, en wij zijn dan ook echt vrij. Hij is nog steeds de aanklager en de beschuldiger der broeders. Maar zelfs uit deze positie heeft onze Heere hem verdreven. Onze advocaat legt onze aanklager het zwijgen op. De HEERE bestraft onze vijanden en pleit voor de zaken van onze ziel, zodat ons geen kwaad overkomt door de tegenwerpingen van de boze. Als een verleider valt de boze geest ons nog steeds aan en dringt in onze gedachten. Maar ook daar is hij uitgeworpen. Hij kronkelt als een slang, maar hij kan niet meer als een vorst regeren. Hij werpt godslasterlijke gedachten in wanneer hij de kans heeft, maar wat een opluchting is het als hem wordt verteld dat hij stil moet zijn en weg kruipt als een gegeselde hond! Heere, doe dit voor iedereen die in deze tijd bang en vermoeid is door zijn blaffen. Werp hun vijand uit zodat U verhoogd wordt. U heeft hem neergeworpen. Heere, werp hem uit. Oh, dat U hem uit de wereld zou verbannen!

Send this to friend