Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem
maart 20, 2016
Het persoonlijke gebed | He fell on His face, and prayed
maart 22, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

U zult uiteen gedreven worden, ieder naar het zijne, en u zult Mij alleen laten. Johannes 16 vers 32

Er waren maar weinig mensen getuige van het lijden van de Heere Jezus in Getsemané. De meeste discipelen waren niet genoeg gevorderd in de genade om getuige te kunnen zijn van de geheimen van deze zware strijd. Zij worden in de Evangeliën ook wel ‘de menigte’ genoemd. Deze menigte leefde misschien wel naar de letter van het Evangelie, maar de geest ervan begreep zij nog niet.
Aan slechts elf personen werd het voorrecht gegeven Getsemané binnen te gaan om getuige te zijn van dit ontzettende gebeuren. Maar uit die elf werden er nog acht op een afstand gelaten; zij hadden wel gemeenschap aan deze geschiedenis, maar niet op dezelfde intieme manier waarop de drie bijzondere vrienden van de Heere dit hadden. Er waren maar drie bijzonder begenadigden die dichter bij het geheimenisvolle lijden van de Heere Jezus mochten komen. Maar zelfs zij mochten niet binnen het voorhangsel komen. Er moest een steenworp afstand blijven. De Heere Jezus moest de wijnpers alleen treden, er mocht niemand van de volken bij Hem zijn. Petrus, Jakobus en Johannes vertegenwoordigen de weinige gelovigen die we ‘vaders’ kunnen noemen; zij kunnen de grote golven van het lijden van hun Verlosser enigszins afmeten. Aan sommige uitverkorenen wordt het gegeven om dichter bij het lijden van de Hogepriester te komen en hier meer van te beleven dan anderen. Zij mogen de engere kring binnengaan. Vaak worden zij door deze ervaring bekrachtigd voor een toekomstige, bijzondere en hevige strijd. Zij ontvangen deze ervaring tot welzijn van anderen. Zij hebben gemeenschap met de Heere Jezus in Zijn lijden. Maar zelfs deze mensen kunnen niet doordringen in de geheimste plaatsen van het zielslijden van de Verlosser. Er is een ‘binnenste kamer’ in het lijden van onze Meester. Deze kamer is afgesloten voor de kennis en gemeenschap van mensen. Daar wordt Jezus alleen gelaten. Laten we instemmen met het lied van Watts:
En al de troost voor ’t zondaarshart
kocht Hij door nameloze smart!

Send this to friend