Brede rivieren zonder schepen
september 22, 2017
Het levende water
september 24, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

Want ziet, Ik geef bevel, en Ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt in een zeef; en niet een steentje zal er ter aarde vallen. Amos 9:9

Het ziftingsproces gaat nog steeds door. Waar we ook gaan, we worden nog steeds gezift en gezeefd. In alle landen wordt Gods volk beproefd ‘zoals zaad geschud wordt in een zeef.’ Soms houdt de satan de zeef vast. Dan schudt hij ons met grote snelheid heen en weer, met de diepste wens om voor altijd van ons af komen. Ongeloof haast zich om ons hart en ziel door rusteloze angst op te jagen. De wereld biedt een gewillige hand bij dit proces en schudt ons met grote kracht van rechts naar links. Het ergst van alles is dat de kerk – zo diep afvallig is ze -een nog heviger kracht toevoegt aan het ziftingsproces. Welnu, laat het maar zo gaan. Zo wordt het kaf gescheiden van het koren. Zo wordt het koren bevrijd van stof en kaf. En hoe groot is de genade die tot ons komt in deze tekst: ‘en niet het minste korreltje zal er ter aarde vallen’! Alles wat goed, echt en aangenaam is, zal bewaard worden. Niet een van de kleinste gelovigen zal verloren gaan. Ook zal geen enkele gelovige iets verliezen wat een verlies mag heten. We zullen tijdens het ziften zo behouden worden, dat het echte winst voor ons zal zijn door Christus Jezus.

Send this to friend