Jaloezie
mei 6, 2017
Hulp Gevraagd
mei 8, 2017

This page is also available in: English

Ook zal er niets van het verbannene aan uw hand kleven, opdat de Heere Zich wende van de hitte Zijns toorns, en u geve barmhartigheid, en Zich uwer erbarme, en u vermenigvuldige, gelijk als Hij uw vaderen gezworen heeft; Deuteronomium 13:17

Israël moest afgodische steden veroveren en al haar buit vernietigen, alles wat met betrekking tot de afgodsdienst vervuild was, dat was vervloekt en moest met vuur verbrand moet worden. Nu moet de zonde van allerlei aard door christenen op dezelfde manier worden behandeld. Je mag geen enkele boze gewoonte toestaan. Het is oorlog tegen de zonden van alle soorten en maten, van het lichaam, van de ziel of van de geest. Je gelooft niet dat als je de zonde weerstaat je dan genade verdient, maar je beschouwt het als een vrucht van de genade van God, die je in geen geval zou kunnen missen. Als God ziet dat je tegen de zonden vecht, geeft Hij jou barmhartigheid en genade. Als je boos bent op het kwaad, is God niet meer boos op jou. Wanneer we onze inspanningen tegen de zonden vermeerderen, vermeerdert de HEERE onze zegeningen. De weg van vrede, van groei, van veiligheid, van vreugde in Christus Jezus, zal gevonden worden door deze woorden te gehoorzamen: ‘niets van het verbannene zal aan uw hand kleven‘. Heer, reinig mij vandaag. Mededogen, welvaart, verhoging en vreugde zal zeker gegeven worden aan degenen die met plechtige resolutie afscheid nemen van de zonden.

Send this to friend