Vruchten komen niet uit jezelf voort
november 13, 2016
Het uitgekozen volk door God
november 15, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Ik zal uitroeien hen die zich neerbuigen en zweren bij de HEERE én zweren bij Malcam.  Zefanja 1 vers 5

Deze mensen beeldden zich in dat ze veilig waren, omdat zij de HEERE én Malcam dienden. Zij bogen zich voor Malcam, maar waren ook te vinden bij de volgers van Jehova. Maar dubbelhartigheid is een gruwel voor God. Hij haat huichelarij. De afgodendienaar die heel vastbesloten is in zijn dienst aan de afgoden, heeft minder zonde dan iemand die de Heere een bevlekt offer aanbiedt, omdat zijn hart bij de wereld en de zonde is. Met de haas te huizen en met de honden te jagen, is de politiek van een onoprecht persoon. In de gewone dingen van het dagelijkse leven verachten wij iemand die dubbelhartig is, maar in godsdienstige dingen is dit nog veel verachtelijker. Het oordeel dat in onze tekst wordt uitgesproken, is afschuwelijk, maar verdiend. Hoe zou Gods gerechtigheid de zondaar kunnen sparen die het goede kent en belijdt het te volgen, terwijl hij het kwade liefheeft en de baas laat zijn in zijn hart? Onderzoek jezelf vanmorgen eens, en let er eens op of jij jezelf schuldig maakt aan dubbelhartigheid. Je belijdt een volgeling van Jezus te zijn. Maar heb je Hem echt lief? Is je hart oprecht voor God? Ben je van de familie van meneer Eerlijk, of ben je verwant aan de familie Bijbedoeling? Al heb je de naam dat je leeft, toch is het van weinig waarde als je in werkelijkheid dood bent in de misdaden en de zonden. Als je met je ene voet op het land van de waarheid en met je andere op de zee van de leugen staat, zul je op een verschrikkelijke manier ten val komen. Christus wil alles of niets zijn. God vult het hele heelal, en daarom is er geen plaats voor een andere god; als Hij in je hart regeert, is er geen plaats voor een andere meester. Rust je alleen op de gekruisigde Jezus, en leef je alleen voor Hem? Is het je verlangen om in deze weg te gaan? Heb je er je hart op gezet? Als je deze vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, prijs de machtige genade dan, die jou tot de zaligheid geleid heeft. Als dit niet zo is, smeek dan of de Heere jouw overtreding wil vergeven. Laat je gebed zijn: ’Maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen!’

Send this to friend