Vraag om grote dingen
augustus 20, 2016
Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als u mijn Liefste vindt, wat zult u hem vertellen? Dat ik ziek ben van liefde!
augustus 22, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen. Spreuken 11 vers 25

Hier wordt ons de belangrijke les geleerd, dat wij moeten geven om te kunnen ontvangen; dat wij moeten uitdelen om te kunnen verzamelen; dat wij anderen gelukkig moeten maken om zelf gelukkig te kunnen worden, en dat wij het geestelijke welzijn van anderen moeten zoeken om zelf geestelijk sterk te worden. Door anderen te drinken te geven, krijgen wij zelf ook te drinken. Misschien vraag je wel: ‘Hoe werkt dat dan?’ Als wij proberen om nuttig te zijn, zullen we ervaren dat er krachten tevoorschijn komen die nog verborgen waren. Wij hebben verborgen talenten en sluimerende gaven, en zij kunnen boven komen als wij ons oefenen in het gebruik van onze gaven en talenten. Soms weten we zelf niet dat wij de kracht hebben om een bepaalde taak uit te voeren, tot wij proberen om de strijd van de Heere te strijden en tot wij werkelijk een poging doen om de steile bergen te beklimmen. Wij weten niet dat wij liefdevol meeleven bezitten voor wij proberen om de tranen van een weduwe te drogen of het verdriet van een weeskind te verzachten. Als wij anderen onderwijs geven, ervaren we vaak dat we er zelf wijzer van worden. Velen van ons hebben diepe lessen geleerd terwijl zij aan het ziekbed van iemand zaten. Wij gingen er naar toe om Gods Woord uit te leggen, en kwamen beschaamd terug, omdat wij er zo weinig van wisten.
Als wij omgaan met arme gelovigen leren we meer over Gods weg kennen en krijgen wij een dieper inzicht in Gods waarheid. Het te drinken geven van anderen maakt ons daarom ook nederig. Wij ontdekken dat er veel genade is op de plekken waar wij haar niet gezocht zouden hebben, en we ervaren dat arme gelovigen ons ver vooruit kunnen zijn in het kennen van God.
Als wij voor anderen werken, ervaren wij ook veel meer troost. Wij proberen hen op te beuren, en worden er zelf blij van. Het is zoals in het verhaal van de twee mensen die in de sneeuw liepen; de één wreef de ledematen van de ander om hem van de dood te redden en daardoor bleef hij zelf in leven, omdat zijn bloed in omloop bleef. De arme weduwe in Sarepta gaf van haar kleine voorraad aan de profeet, en vanaf die dag wist zij niet meer wat nood was. Geef dan, en jou zal gegeven worden, een goede, vastgedrukte en overlopende maat!

Send this to friend