De vijand uitgeworpen
juli 29, 2017
Brief van Spurgeon aan zijn vader
juli 30, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

‘maar Ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden.’ (Johannes 16:22)

Zeker, Hij komt een tweede keer, en dan, wanneer Hij ons ziet en wij Hem zien, zal er zeker blijdschap zijn. Oh, die vreugdevolle terugkeer! Maar deze belofte wordt ook vervuld in een andere betekenis. Onze genadige Heere heeft veel van het “wederom” in Zijn betrekkingen op ons. Hij heeft ons genade gegeven, en als Hij ons wederom opzoekt, herhaalt Hij die genadige woorden weer als onze nieuwe zonden ons bedroeven. Hij heeft ons onze goedkeuring voor God geopenbaard, en wanneer ons geloof in die zegen weer zwak wordt, komt Hij steeds weer tot ons en zegt: “Vrede zij u!” En onze harten zijn verheugd. Geliefden, al onze barmhartigheden zijn tekenen van toekomstige barmhartigheden. Als Jezus bij ons is geweest, zal Hij ons weer zien. Kijk niet naar een vroegere gunst als een dood en begraven iets om over te treuren. Maar beschouw het als een gezaaid zaad, dat zal groeien, en zijn hoofd uit het stof zal steken en roepen ‘Ik zal U wederom zien.’ Zijn de tijden donker omdat Jezus niet bij ons is zoals Hij dat vroeger was? Laten we moed houden. Want Hij zal niet lang weg zijn. Zijn voeten zijn als die van een ree of een jonge hert, en zij zullen Hem snel naar ons brengen. Laat ons daarom vreugdevol zijn, omdat Hij ons zelfs nu zegt: ‘Ik zal u wederom zien.’

Send this to friend