Dank Hem, voor Zijn aangezicht
juni 27, 2017
Uitnodiging om te bidden
juni 29, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

“Toen keerde zich de Heere tot hem, en zeide: Ga heen in deze uw kracht, en gij zult Israel uit der Midianieten hand verlossen; heb Ik u niet gezonden?” Richteren 6:14

Een blik op de Heere!Wat een blik was dat wat de HEERE aan Gideon gaf! Hij keek hem in zijn ontmoediging aan en gaf hem een heilige moed. Als onze blik naar de Heere ons red, wat zal Zijn blik op ons dan wel niet doen? Heere, kijk deze dag naar mij, en maak me bekwaam voor al zijn plichten en moeilijkheden. Wat een woord was dit wat Jehovah tegen Gideon sprak! “Ga.” Hij mag niet aarzelen. Hij zou kunnen hebben geantwoord: ‘Wat, moet ik gaan in al deze zwakte?’ Maar de HEERE heeft dit woord uit de rechtbank gesproken door te zeggen: Ga heen, in deze uw kracht. De HEERE had naar hem gekeken, en hij had nu niets anders te doen dan, Israël te redden door de Midianieten te verslaan. Het kan zijn dat de Heere meer met mij van plan is dan ik ooit droomde. Als Hij naar mij heeft gekeken, dan heeft Hij mij sterk gemaakt. Laat me door het geloof de kracht uitoefenen die Hij mij heeft toevertrouwd. Hij gebied mij nooit, “verdoe nu Mijn tijd in deze Mijn macht.” Verre van dat. Ik moet “gaan” omdat Hij mij versterkt. Wat een vraag is dat, die de HEERE aan mij doet, gelijk als Hij het aan Gideon heeft gesteld! ‘heb Ik je niet gestuurd?’ Ja, HEERE, U hebt mij gestuurd, en Ik zal in Uw kracht gaan. Op Uw bevel ga ik, en wanneer ik ga, ben ik ervan overtuigd dat U door mij zal overwinnen.

Send this to friend