Schijnen als vele sterren
juli 21, 2017
Absoluut vergeten
juli 23, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden.En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult den Heere kennen.” Hosea 2: 19-20

In ondertrouw met de HEERE! Wat een eer en een vreugde! Mijn ziel, is Jezus inderdaad van jou, doordat Hij zich verwaardigd heeft om met jou in ondertrouw te gaan? Merk dan op dat dit voor altijd is. Hij zal Zijn verbintenis nooit breken, en nog veel minder zal Hij een scheiding aanvragen tegen een ziel die zich in de huwelijksbanden met Hem heeft verbonden. Driemaal zegt de HEERE: Ik zal u ondertrouwen. Wat een woorden haalt Hij samen om de ondertrouw aan te duiden! Gerechtigheid komt erin voor om het verbond wettelijk te maken. Niemand kan deze wettelijke verbintenis verbieden. Het gericht bekrachtigd de alliantie met zijn uitspraak, niemand kan een dwaasheid of fout in deze zaak ontdekken. Liefdevolle goedheid garandeert dat dit een liefdesverbintenis is, want zonder liefde is de ondertrouw slechts een juk en geen zegen. Intussen glimlacht genade je toe, en zingt zelfs. Ja, ze vermeerdert zichzelf tot “barmhartigheden” door de overvloedige genade van deze heilige verbintenis. Geloof is de ambtenaar en registreert het huwelijk, en de Heilige Geest zegt er ‘Amen’ op, als Hij belooft het ondertrouwde hart alle heilige kennis te leren die nodig is voor deze hoge bestemming. Wat een belofte!

 

Send this to friend