Volledig vertrouwen op God – C.H. Spurgeon
mei 23, 2017
Gods rijke schatkamer – C.H. Spurgeon
mei 25, 2017

This page is also available in: English

Eén is meer dan duizend! “‘Eén man uit u zal er duizend achtervolgen, want het is de HEERE, uw God, Zelf Die voor u strijdt, zoals Hij tot u gesproken heeft.’ Jozua 23:10”

Eén is meer dan duizendWaarom zou je hoofden tellen? Eén man met God is een meerderheid, al zijn er duizenden aan de andere kant. Soms vindt God dat je teveel hulpverleners hebt, zoals bij Gideon het geval was, die niets kon doen voordat hij zijn krachten had vergroot door hun aantallen te verkleinen. Het leger van de Heer bestaat nooit uit te weinig. Toen God een natie wilde stichten, riep Hij Abram alleen en zegende hem. Toen Hij de trotse Farao zou overwinnen, gebruikte Hij geen legers, maar alleen Mozes en Aaron. De ‘eenmansbediening’, zoals sommige wijzen het noemen, wordt veel meer door de Heere gebruikt dan getrainde troepen met hun officieren. Versloegen de Israëlieten samen evenveel mensen als Simson alleen deed? Saul en zijn legers doden hun duizenden, maar David zijn tienduizenden. De Heer kan de vijand goede kansen geven en hem toch overwinnen. Als we geloof hebben, hebben we God bij ons, en wat zijn menigte van mensen? Een hond van een herder kan een grote ​​kudde schapen voor hem uitdrijven. Als de Heere u gezonden heeft, o mijn broeder/zuster, zal Zijn kracht Zijn goddelijke doel volbrengen. Daarom, vertrouw op de belofte en wees zeer moedig.– de uwe in Jezus, C.H. Spurgeon

Send this to friend