God Zelf zal werken – C.H. Spurgeon
juni 18, 2017
De Heere onze Metgezel
juni 20, 2017

This page is also available in: English

“Laat mijn hart oprecht zijn tot Uw inzettingen, opdat ik niet beschaamd worde.” Psalm 119: 80

Een oprecht hartWe kunnen dit geïnspireerde gebed beschouwen als een verzekering in zichzelf dat degenen die dicht bij het Woord van God blijven, nooit een reden zullen hebben om beschaamd te worden wanneer zij dit doen. Merk op, dat het een gebed is voor een oprecht hart. Een oprechte geloofsbelijdenis is goed, een oprecht oordeel hierover is nog beter, maar een oprecht hart voor de waarheid is het beste van alles. We moeten de waarheid liefhebben, de waarheid voelen en de waarheid gehoorzamen, anders zijn we niet echt oprecht in Gods wegen. Zijn er nog mensen die oprecht zijn in deze kwade dagen? Oh, ik hoop dat de schrijver en de lezer hier toch alle twee bij mogen horen! Velen zullen zich schamen in de laatste grote dag, als alle geschillen zullen worden beslist. Dan zullen zij de dwaasheid van hun verzinsels zien en vervuld worden van berouw vanwege hun trotse ontrouw en opzet tegen Heere. Maar hij die geloofde wat de HEERE hem heeft geleerd, en gedaan heeft wat de HEERE geboden heeft, zal rechtvaardig zijn in wat hij deed. Dan zullen de rechtvaardigen schijnen als de zon. Mannen die veel beschaamd en mishandeld zijn, zullen hun schaamte op die dag in glorie zien veranderen. Laten we het gebed van onze tekst van vandaag bidden, en we kunnen er zeker van zijn dat onze belofte aan ons vervuld zal worden. Als de HEERE ons oprecht maakt, zal Hij ons veilig bewaren.

Send this to friend