Een bergkoor
juli 7, 2017
Getrouw en dienstbaar
juli 9, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

“De Engel des Heeren legert Zich rondom degenen, die Hem vrezen, en rukt hen uit.” Psalm 34: 7

We kunnen de engelen niet zien, maar het is genoeg dat ze ons kunnen zien. Er is één grote Engel van het Verbond, die we niet gezien hebben maar die we toch liefhebben, en Zijn oog is altijd op ons, dag en nacht. Hij heeft een heleboel heilige engelen onder Hem, en Hij zorgt ervoor dat zij over Zijn kinderen waken en hen voor al het kwaad bewaart. Als duivels ons willen misleiden, zullen de stralende engelen ons dienen. Houd er rekening mee dat de Heere der engelen niet komt en gaat, Hij brengt ons geen voorbijgaande bezoeken, maar Hij en zijn legers maken een kamp om ons heen. Het hoofdkwartier van het leger der verlossing is daar waar de gelovigen leven, bij hen die vertrouwen in de levende God. Dit kamp omringt de gelovigen, zodat ze niet kunnen worden aangevallen, tenzij de tegenstander door de het tentenkamp van de HEERE der engelen kan doorbreken. We hebben een vaste bescherming, een permanent bewaking, verzorgd door de boodschappers van God, we zullen niet verrast worden door plotselinge aanvallen, of worden overvallen door overweldigende legers. Bevrijding is beloofd in dit vers – bevrijding door de grote Kapitein van onze redding en die bevrijding zullen we steeds opnieuw verkrijgen totdat onze oorlogvoering tot een einde is gekomen en we het strijdveld verwisselen voor het huis van rust.

Send this to friend