Het “veel meer” van de Heere
juni 24, 2017
Het zal niet lang duren
juni 26, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen”. Johannes 1:52

Een trap naar de hemelJa, voor ons geloof is dit duidelijk zichtbaar, ook vandaag. We zien de hemel geopend. Jezus Zelf heeft dat koninkrijk voor alle gelovigen geopend. We kijken naar de plaats van mysterie en glorie, want Hij heeft het aan ons geopenbaard. We zullen het binnenkort binnengaan, want Hij is de weg. Nu zien we de uitleg van de ladder van Jakob. Tussen aarde en hemel is er een heilige omgang. Gebed stijgt omhoog, en antwoorden komen door middel van Jezus, de Middelaar. Wij zien deze ladder als we onze Heere zien. In Hem verschaft een trap van licht ons nu een duidelijke doorgang naar de troon van de Allerhoogste. Laten we het gebruiken en de boodschappers van onze gebeden omhoog zenden. Wij zullen het leven van engelen leven als we in voorbede naar de hemel snellen, en de zegeningen van het verbond vasthouden en vervolgens weer afdalen om die gaven te verspreiden onder de mensenkinderen. Dit gezicht, dat Jacob alleen in een droom zag, zal in een heldere realiteit veranderen. Op deze dag zullen we elke uur de ladder op en neer gaan, klimmen in gemeenschap en in arbeid naar beneden komen om onze medemensen te redden. Dit is uw belofte, o Heere Jezus; Laten we het met vreugde vervuld zien worden.

Send this to friend