God grootheid zien
juli 19, 2016
Het zijn maar mensen, wees daarom niet meer bang!
juli 21, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Die het onderpand is van onze erfenis…Efeze 1:14

Wat een overvloed aan licht, vreugde en troost geniet iemand die geleerd heeft zich met Jezus, en met Jezus alleen te laten verzadigen! Toch is het in dit aardse leven nog onvolkomen. Het is nog maar een voorproefje. We hebben gesmaakt dat de Heere goedertieren is, maar we weten nog niet hoe goedertieren Hij is, hoewel alles wat wij van Hem kennen, ons naar meer doet verlangen. Wij hebben de eerstelingen van de Geest ontvangen, en zij hebben ons hongerig en dorstig gemaakt naar de volheid van de hemelse wijnoogst. Wij verlangen naar de aanneming als kinderen. Wij leven hier zoals Israel dit deed in de woestijn, toen zij nog maar één druiventros van Eskol hadden. Straks zullen we ons in de wijngaard zelf bevinden. Hier eten wij het manna dat zo groot is als korianderzaad, maar straks zullen we het hemelse brood en het overjarige koren van het koninkrijk eten. Wij zijn nog maar beginnelingen in de geestelijke opvoeding; we hebben misschien de eerste letters van het alfabet geleerd, maar we kunnen nog geen woorden lezen of zinnen maken. Het is zoals iemand zegt: ‘Hij die slechts vijf minuten in de hemel is geweest, weet meer dan de hele vergadering van alle godgeleerden op aarde.’ Wij hebben nu veel wensen die nog niet bevredigd zijn, maar binnenkort zal aan elke begeerte voldaan worden en we zullen onze krachten in de wereld van eeuwige blijdschap op de beste manier kunnen gebruiken. O Christen, geniet nu alvast van de hemel. Nog maar een korte tijd en je zult bevrijd zijn van al je beproevingen en moeilijkheden. Je ogen, die nu vol tranen zijn, zullen niet langer huilen; je zult in onuitsprekelijke verrukking genieten van Hem, Die op de troon zit. Nee, wat meer is: je zult in Zijn troon zitten. De overwinning van Zijn heerlijkheid zal Hij met jou delen; Zijn kroon, Zijn vreugde, Zijn paradijs zal het jouwe zijn, en je zult mede-erfgenaam van Hem zijn, Die erfgenaam is van alles.

Send this to friend