Eten en Rust
augustus 25, 2017
Uitverkoren mensen
augustus 27, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

‘en Ik zal richten tussen klein vee en klein vee’. Ezechiël 34:22

Sommigen zijn zo dik en voorspoedig dat ze onvriendelijk zijn voor de zwakke. Dit is een zware zonde en zorgt voor veel verdriet. Zij stoten met de zij en met de schouder en drukken zo de zwakke weg, dit zijn verdrietige overtredingen in de gemeenschap van belijdende gelovigen. De HEERE ziet deze trotse en onvriendelijke daden, en Hij is zeer boos op hen, want Hij houdt van de zwakken. Is de lezer een van deze verachten? Ben je een zwerver in Sion en val je op vanwege je tedere geweten? Oordelen je broerders en zusters wreed over je? Koester geen wrok voor hun gedrag, stoot en druk niet terug. Geef de zaak in de handen van de HEERE over. Hij is de Rechter. Waarom zouden we ons met Zijn zaak willen bemoeien? Hij zal veel rechtvaardiger beslissen dan wij dat kunnen. Zijn tijd voor het oordeel is het beste, en we mogen ons niet haasten om het te versnellen. Laat de hardvochtige onderdrukker beven. Want, alhoewel hij over anderen heen loopt zonder daar direct voor gestraft te worden, staan al zijn trotse toespraken genoteerd, en voor elk van hen moet er rekenschap worden gegeven voor de rechtbank van de grote Rechter. Geduld, mijn ziel! Geduld! De HEERE weet van uw verdriet. Jezus heeft medelijden met jou!

Send this to friend