De reden om te zingen
september 19, 2017
Laat de beproevingen zegenen
september 21, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

“Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht.” Psalmen 110: 3

Gezegend zij de God der genade dat het zo is! Hij heeft een volk dat Hij van eeuwigheid verkozen heeft om Zijn bijzondere erfdeel te zijn. Zij hebben van nature de wil die net zo koppig is als de rest van de andere eigenzinnige zonen van Adam; maar wanneer de dag van Zijn kracht komt en genade zijn almacht toont, worden zij bereid om zich te bekeren en in Jezus te geloven. Niemand wordt tegen zijn wil gered, maar de wil wordt op een liefelijke manier overgehaald om zichzelf te geven. Wat een wonderbaarlijke kracht is dit, die de wil niet laat overreden en toch over hem regeert! God breekt het slot niet, maar Hij opent het met een meester sleutel die Hij alleen kan hanteren. Nu zijn we bereid om te zijn, te doen of te lijden zoals de HEERE het wil. Als we ooit opstandig worden, hoeft Hij maar met macht te komen, en meteen wandelen we met geheel ons hart in de wegen van Zijn bevelen. Ik wens dat vandaag voor mij een dag met kracht mag zijn om een edele daad te doen tot de glorie van God en het goede van mijn medemensen! Heere, ik ben bereid; mag ik niet hopen dat dit een dag van Uw heirkracht is? Ik ben geheel tot Uw beschikking; Gewillig, ja, begerig, om door U voor Uw heilige doeleinden gebruikt te worden. O HEERE, laat me niet roepen: ‘Het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet’; Maar geef mij de kracht, zoals gij mij de wil gegeven hebt.

Send this to friend