Ja, Hij zal de tempel van de Heere bouwen – C.H. Spurgeon
juni 22, 2016
Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren
juni 24, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Efraïm is een koek die niet omgekeerd is. Hosea 7:8

Een koek die niet omgekeerd is, is aan één kant niet gaar. En zo was het ook met Efraïm. In verschillende opzichten was hij onaangeraakt door de Goddelijke genade. Hoewel hij wel een beetje gehoorzaam was, was er nog veel opstand in Hem overgebleven. O, mijn ziel, bekijk eens goed of dit ook niet jouw toestand is. Ben je helemaal bezig met de dingen van God? Is de genade tot in het diepste van je ziel doorgedrongen? Ondervind je Gods werking in al je krachten, daden, woorden en gedachten? Het moet je streven en je gebed zijn om in geest, ziel en lichaam geheiligd te worden. Hoewel je nog in geen enkel opzicht volkomen heilig bent, moet de heiligmaking toch in al je daden gezien worden; er mag geen schijn van heiligheid op de ene plaats zijn, terwijl op een andere plaats in je leven de zonde nog heerst. Anders ben je ook een koek die niet is omgekeerd. Een koek die niet is omgekeerd, verbrandt aan de kant die het dichtst bij het vuur is, heel makkelijk. Hoewel niemand teveel godsdienst kan hebben, zijn er toch sommige mensen die zwart verbrand schijnen te zijn omdat zij een ziekelijke ijver hebben voor dat deel van de waarheid, dat zij ontvingen. Weer anderen zijn erg gehecht aan bepaalde godsdienstige verrichtingen die in hun straat te pas komen. De aangematigde schijn van geweldige heiligheid gaat meestal samen met een volkomen gemis aan levende godzaligheid. De heilige in het openbaar is een duivel in het verborgen. Hij handelt overdag in meel en ’s nachts in roet. De koek die aan een kant verbrand is, is aan de andere kant deeg. Als dit mijn toestand is, Heere, keer mij dan om! Keer mijn ongeheiligde natuur naar het vuur van Uw liefde, en doe haar de heilige gloed ondervinden, zodat mijn verbrande kant een beetje kan afkoelen, terwijl ik mijn eigen zwakheid en mijn gemis aan gloed leer verstaan, als ik van Uw hemelse vlam ben afgekeerd. Laat mijn geen dubbelhartig mens zijn, maar helemaal onder de krachtige invloed van Uw genade. Want ik weet dat ik voor eeuwig in het vuur dat niet uitgeblust wordt, zal branden als ik niet aan beide kanten het voorwerp van Uw genade ben.

Send this to friend