Zeven Punten Ter Bemoediging
januari 22, 2017
Laat ons God verheerlijken en lofprijzen
januari 28, 2017
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Avond”

En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd. Luc. 2:18

We moeten nooit ophouden met de grote wonderen van onze God te bewonderen. Het zou moeilijk zijn om onderscheid te maken tussen heilige bewondering en ware aanbidding-, want als de ziel overweldigd wordt door de majesteit van Gods heerlijkheid dan moet er wel sprake zijn van aanbidding, ook al behoeft die niet altijd tot uiting te komen in lofzang of het bidden met gebogen hoofd. Onze in het vlees gekomen God moet aanbeden worden als de ‘Wonderlijke’. Dat God Zijn gevallen schepsel, de mens, zou aanschouwen, en in plaats van hem weg te vagen met de bezem van het verderf, het op Zich zou nemen om Zelf de Verlosser van de mens te worden en de prijs voor zijn behoudenis zou betalen, is inderdaad wonderlijk! Maar voor iedere gelovige is het meest wonderlijke als hij die verlossing in verband brengt met zichzelf. Het is een wonder van genade dat Jezus Zijn troon en koninklijke waardigheid opgaf om hier beneden smadelijk voor jou te lijden. Laat je ziel zich in deze verwondering verliezen, want deze verwondering brengt grote zegen met zich mee. Heilige verwondering brengt dankbare aanbidding en hartelijke dankbaarheid met zich mee. Godvruchtige waakzaamheid zal daar een gevolg van zijn; je zult bang worden om tegen zo’n liefde te zondigen. Als je de tegenwoordigheid van de machtige God in de gave van Zijn dierbare Zoon ervaart, dan zul je de schoenen van je voeten doen, omdat de plaats waarop je staat, heilige grond is. Tegelijkertijd zul je opgewekt worden tot een levende hoop. Als Jezus zulke wonderlijke dingen voor jou gedaan heeft, dan zal je ervaren dat de hemel zelf niet te groot is voor jou verwachting. Wie zou nog ergens verwonderd over kunnen zijn als hij zich eenmaal verwonderd heeft over de kribbe en het kruis? Waarover zouden we ons verder nog kunnen verwonderen als we de Heiland eenmaal aanschouwd hebben? Beste lezer, het zou kunnen dat je door de stilheid en eenzaamheid van je leven nauwelijks in staat bent om het voorbeeld van de herders van Bethlehem te volgen, die vertelden wat zij gezien en gehoord hadden, maar jij kunt ten minste in de kring van de aanbidders voor de troon gaan staan en God bewonderen voor wat Hij heeft gedaan.

Send this to friend