Uw Verlosser. Jesaja 54:5 – C.H. Spurgeon
juni 18, 2016
En Ik zal het huis van Israël onder alle volken schudden
juni 20, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Handelingen 2:4

Als wij vandaag allemaal met de Heilige Geest vervuld werden, zou het een dag van rijke zegen zijn. We kunnen de gevolgen hiervan moeilijk overschatten. Leven, troost, licht, reinheid, kracht, vrede en veel andere zegeningen zijn het onafscheidelijke gevolg van het verblijf van de Heilige Geest in onze ziel. De Heilige Geest is als olie, die het hoofd van de gelovige zalft. Hij zet hem apart om een priester voor God te zijn, en Hij geeft hem de genade om deze bediening te vervullen. De Heilige Geest is als water, dat ons reinigt ons van de kracht van de zonde en ons tot heiligheid brengt. Hij geeft ons een nieuwe wil en stelt ons ook in staat om het goede uit te werken. De Heilige Geest is ook als het licht. Hij laat ons eerst onze verloren toestand zien, en daarna laat Hij de Heere Jezus aan en in ons zien. Hij leidt ons op de weg van de gerechtigheid. Door Hem verlicht, zijn wij niet langer duisternis, maar licht in de Heere. De Heilige Geest is ook als vuur. Hij reinigt ons van het schuim en zet onze geheiligde natuur in vlam. Hij is de Offervlam, door Wie wij onze ziel als een levend offer aan God offeren. De Heilige Geest is als hemelse dauw. Hij neemt onze onvruchtbaarheid weg en Hij maakt ons vruchtbaar. Wat zou het heerlijk zijn als Hij deze morgen op ons neerdaalde. Wat zou deze dauw een heerlijk begin van onze nieuwe dag zijn! De Heilige Geest is als een duif. Hij breidt de vleugels van Zijn liefde over Zijn Kerk, en over iedere gelovige uit, en als een Trooster laat Hij de zorgen en twijfels verdwijnen, omdat zij de vrede van Zijn geliefden verstoren. Hij daalt neer op de uitverkorenen, zoals Hij neerdaalde op de Heere Jezus, toen Hij in de Jordaan gedoopt werd. Hij getuigt van hun kindschap, en geeft hen de geest van een kind, waardoor zij ‘Abba, Vader!’ gaan roepen. De Heilige Geest is ook als de wind. Hij geeft de mensen levensadem. Hij blaast waarheen Hij wil. Hij werkt het leven en Hij houdt het geestelijke leven ook in stand.

O God, geef mij vandaag en iedere dag de nabijheid van Uw Geest!

Plaats een opmerking

Send this to friend

Spring naar toolbar