Gods wijsheid gaat boven de menselijke filosofie
augustus 24, 2017
Een zacht geweten
augustus 26, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

‘Ik zal Mijn schapen weiden, en Ik zal ze legeren, spreekt de Heere Heere.’ Ezechiël 34:15

Onder de zorg van de goddelijke Herder worden de heiligen in overvloed gevoed. Zij krijgen geen luchtig, onbevredigend gerecht van louter menselijke ‘gedachtes’, maar de HEERE voedt hen op de vaste, aanzienlijke waarheid van Zijn goddelijke openbaring. Er is in de Schrift een echte levensonderhoudende voeding die door de Heilige Geest naar het hart gebracht wordt. Jezus Zelf is het ware levensonderhoudende Voedsel van de gelovige. Hier belooft onze grote Herder dat Hijzelf die heilige voeding aan ons zal geven. Als op de sabbat onze aardse herder leeghandig is, dan is de HEERE dat niet. Wanneer de ziel met heilige waarheid gevuld wordt, dan vindt men rust. Zij die door Jezus worden gevoed hebben vrede. Geen hond zal hen bang maken, geen wolf zal hen verslinden, geen rusteloze geneigdheden zullen hen verstoren. Zij gaan liggen en verteren het voedsel dat zij hebben genoten. De leerstellingen van de genade zijn niet alleen onderhoudend maar ook vertroostend, in hen verkrijgen we alles wat nodig is tot opbouw en rust. Als de predikers ons geen rust geven, laten we er dan de HEERE om vragen. Ik wens dat de HEERE ons vandaag voedt en zal weiden in het Woord en ons daarin doet neerliggen. Dat er geen dwaasheid en geen zorgen, maar overdenking en vrede deze dag mogen kenmerken.

Send this to friend