Wachter, hoe staat het met de nacht?
augustus 6, 2016
Met recht hebben zij U lief.
augustus 7, 2016
Show all

Talenten En Vruchten.

Mattheüs 25: 26-29 Maar zijn heer, antwoordende, zeide tot hem: Gij boze en luie dienstknecht! gij wist, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb, en van daar vergader, waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn geld den wisselaren gedaan hebben, en ik, komende, zou het mijne wedergenomen hebben met woeker. Neemt dan van hem het talent weg, en geeft het dengene, die de tien talenten heeft. Want een iegelijk die heeft, [dien] zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van dengene, die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.

Bij het lezen van deze gelijkenis, worden we geconfronteerd met de ernstige gevolgen van het niet produceren van Geestelijke vruchten. Maar er is wel iets waar wij in het bijzonder heel goed op moeten blijven letten. Veel van de grote helden van het geloof – mensen als Mozes en David, werden niet onmiddellijk grote verantwoordelijkheden gegeven. Elk van deze mannen is begonnen als een nederige herder en verzorgde schapen. Nadat ze eerst beproeft werden in deze nederige roeping, bracht God hen tot hoge plaatsen – maar het begon allemaal met een kleine stap!

God beproeft Zijn heiligen in de kleine dingen – als we onze vroege beproevingen leren verstaan en leren doorstaan, zal de Heere ons klaar achten en bevorderen om grotere dingen te doen. Laat ons de dag der kleine dingen niet verachten – een enkel talent wijselijk geïnvesteerd kan een overvloedige oogst produceren! En vergeet niet dat het begint met een trouw rentmeesterschap van welke gift of talent ook dat God aan jou heeft toegewezen.

Laten we met de hulp van God verstandige rentmeesters zijn in deze laatste dagen, en de door onze God gegeven mogelijkheden tot Zijn eer en doel gebruiken, zodat we een overvloedige gave van deze Goddelijke investering aan de Heere kunnen bteruggeven. Laten we gehoor geven aan de waarschuwing en het stimuleren dat Yeshua (Jezus) aan ons geeft in deze gelijkenis, om te vermenigvuldigen, in plaats van het verbergen van ons talent. Amen!

Send this to friend