Goddelijk, Eeuwig levend, Onveranderlijk
augustus 31, 2017
Volgen om te kennen
september 2, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

“Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven.” Johannes 15:10

Deze dingen kunnen niet worden gescheiden – gehoorzaamheid en volhardend in de liefde van Jezus. Alleen een leven onder de heerschappij van Christus kan bewijzen dat wij de voorwerpen zijn van Gods heerlijkheid. We moeten ons aan het bevel van de Heere houden als we in Zijn liefde willen blijven. Als we in zonde leven, kunnen we niet in de liefde van Christus leven. Zonder de heiligheid die God behaagt kunnen we Jezus niet behagen. Wie niets om heiligheid geeft, weet niets van de liefde van Jezus. Bewust genieten van de liefde van onze Heere is een heerlijke zaak. Het is veel gevoeliger voor zonde en heiligheid dan kwik is voor koude en warmte. Als we gevoelig zijn van hart en voorzichtig zijn in onze gedachten, met onze lippen en ons leven, om onze Heere Jezus te eerbiedigen, krijgen we ontelbaar veel tekenen van Zijn liefde. Als we dit geluk willen voortzetten, moeten we de heiligheid voortzetten. De Heere Jezus zal Zijn aangezicht niet voor ons verbergen, tenzij wij ons aangezicht voor Hem verbergen. De zonde brengt een wolk die onze zon verduistert. Als we waakzaam, gehoorzaam en volledig toegewijd zijn, mogen we in het licht wandelen zoals God in het licht is. En dan blijven we even zeker in de liefde van Jezus zoals Jezus in de liefde van de Vader is. Hier is een schitterende belofte met een plechtige “indien,” HEERE, laat me deze “indien” in mijn hand houden. Want als een sleutel opent zij dit kostbare juwelenkistje.

Send this to friend