Hoe zijn de verschillende rassen ontstaan
mei 28, 2016
Vossen die de wijngaarden te gronde richten
mei 30, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

U haat goddeloosheid. Psalm 45:8

‘Word boos, maar zondig niet.’ Er kan bijna niets goeds in iemand zijn, die de zonde niet haat; hij die de waarheid liefheeft, moet alle verkeerde wegen haten. In welke mate haatte onze Heere Jezus ze niet toen de verleiding kwam! Drie keer werd Hij er op verschillende manieren door aangevallen, maar steeds was Zijn antwoord: ‘Ga weg, achter Mij, satan!’ Hij haatte de zonde in anderen vurig, hoewel Hij Zijn hart meer in tranen van medelijden dan in woorden van afkeuring toonde. Welke woorden kunnen ernstiger zijn dan de woorden: ‘Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u eet de huizen van de weduwen op, en voor de schijn bidt u lang.’ Hij haatte de goddeloosheid zo, dat hij bloedde om haar tot in het hart te wonden. Hij stierf, om een einde aan de zonde te maken en haar te laten sterven; Hij werd begraven om de zonde in Zijn graf te begraven; Hij stond op, om haar voor eeuwig onder Zijn voeten te vertrappen. Christus is in het Evangelie te vinden, en dat Evangelie staat tegenover de goddeloosheid, in welke gedaante zij zich ook voordoet. De goddeloosheid heeft vaak mooie kleren aan, en soms spreekt zij de taal van de heiligheid; maar de geboden van de Heere Jezus verdrijven haar uit de tempel, zoals de gesel met touwtjes dit deed. Wij willen haar in de Gemeente niet verdragen. En zo is het ook in het hart waar Jezus regeert. Wat een strijd wordt daar niet gevoerd tussen Christus en Belial! Wanneer onze Verlosser als onze Rechter zal verschijnen, zullen de donderende woorden: ‘Ga weg van Mij, vervloekten!’, Zijn afkeer van de ongerechtigheid laten zien. Zo vurig als Zijn liefde voor zondaren is, zo heftig is Zijn haat tegen de zonde. Zo volmaakt als Zijn gerechtigheid is, zo volkomen zal de vernietiging van alle soorten van goddeloosheid zijn. O, Gij heerlijke Kampvechter van het recht en Vernietiger van het onrecht! Om deze oorzaak heeft U, o God, Uw God, gezalfd met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.

Send this to friend