Operatie tot genezing
mei 14, 2017
Wij ontvangen zoals we geven
mei 16, 2017

This page is also available in: English

Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam. Psalm 91:14

Zegt de Heere dit tegen mij? Ja, als ik Zijn Naam ken. Geloofd zij de Heere, ik ben geen vreemde voor Hem. Ik heb Hem op de proef gesteld en gekend. Daarom vertrouw ik Hem. Ik ken Zijn Naam als een God Die de zonden haat. Door de overtuigende kracht van Zijn Geest is mij geleerd dat Hij nooit Zijn ogen zal sluiten voor het kwaad. Maar ook ken ik Hem als de God Die de zonden in Christus Jezus vergeeft, want Hij heeft mij alle schulden vergeven. Zijn Naam is Getrouwe. Ik weet het, want Hij heeft mij nooit verlaten, hoewel ik steeds meer moeilijkheden kreeg. Deze kennis is een gave van genade. De Heere zorgt ervoor dat deze kennis de reden wordt waarom Hij een andere genadegift geeft, namelijk ‘het op een hoogte stellen’. Dit is genade op genade. Denk eraan datje positie gevaarlijk kan zijn als je op een hoogte klimt. Maar als de Heere je daar stelt, ben je veilig. Hij kan je brengen tot groot nut, tot een bijzondere ervaring, of tot succesvolle dienst. Hij kan je een leider voor je werknemers maken of een vader voor de kleinen. Als Hij dit niet doet, kan Hij je op een hoogte stellen door nabije vriendschap, helder inzicht, heilige overwinning en genadige voorsmaak van de eeuwige heerlijkheid. Als God je op een hoogte stelt, kan satan zelf je er niet vanaf werpen. Ik wens dat dit vandaag voor jou het geval mag zijn! – De uwe in Jezus, C.H. Spurgeon –

Send this to friend