Zekere voeten van geloof- C.H. Spurgeon
juni 3, 2017
Is er een verschil? – C.H. Spurgeon
juni 5, 2017

This page is also available in: English

“En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten, op de dag die Ik maken zal een persoonlijk eigendom zijn.” Maleachi 3:17

Gods persoonlijke eigendomEr komt een dag waarin de kroonjuwelen van onze grote Koning geteld zullen worden, er zal worden gekeken of zij kloppen volgens de inventaris die Zijn Vader Hem gaf. Mijn vrienden, willen jullie ook tot de waardevolle dingen van Jezus behoren? Je bent kostbaar voor Hem als Hij jou kostbaar is, en je zult van Hem zijn ‘in die dag’, als Hij van jou is op deze dag. In de dagen van Maleachi waren de uitverkorenen van de Heere gewend om met elkaar te praten alsof hun God zelf naar hun gesprek luisterde. Hij vond dit zo goed dat Hij er aandacht aan schonk; Ja, Hij maakte er zelfs een boek van die Hij in Zijn archieven plaatste. Behalve verheugd over hun gesprek was Hij ook tevreden met hen. Hou nu even pauze mijn vrienden, en vraag jezelf: Als Jezus naar mijn gesprek zou luisteren, zou Hij daar dan blij mee zijn? Is het tot Zijn glorie en tot opbouw van de broederschap? Zeg het eens mijn vriend en vriendin, en wees zeker dat je de waarheid zegt. Wat een eer is het toch voor ons arme wezentjes als wij door de HEERE gerekend worden als Zijn kroonjuwelen! Deze eer hebben alle heiligen. Jezus zegt niet alleen: “Zij zijn de Mijne,” maar “Zij zullen van Mij zijn.” Hij heeft ons gekocht, ons gezocht, ons binnengebracht en heeft tot op heden ons tot Zijn beeld bewerkt, dat Hij met al Zijn kracht en macht voor ons zal vechten. – de uwe in Jezus C.H. Spurgeon

Send this to friend