Zoek liefde en wijsheid
augustus 23, 2017
Eten en Rust
augustus 25, 2017
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

“Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken.” 1 Korintiërs 1:19

Dit vers is zo bedreigend voor de wereldse wijsheid, maar voor de eenvoudige gelovige is het een belofte. De geleerden proberen altijd het geloof van de eenvoudige gelovige omver te werpen, maar zij falen in hun pogingen. Hun argumenten worden afgebroken, hun theorieën vallen onder hun eigen gewicht, hun listige plannen worden ontdekt voor hun doel bereikt is. Het oude evangelie is nog niet uitgestorven, en dat zal ook niet gebeuren, zolang de HEERE leeft. Als het uitgewist zou kunnen worden, dan zou het al lang geleden van de aarde zijn vergaan. Wij kunnen de wijsheid van de wijzen niet vernietigen, en we moeten het ook niet proberen, want dit werk is in veel betere handen. De Heere Zelf zegt: “Ik zal,” en Hij zal nooit tevergeefs een besluit nemen. Twee maal verklaart Hij in dit vers Zijn doel, en we kunnen er zeker van zijn dat Hij er niet van af zal zien. Wat een schoonmaak houdt de HEERE bij de filosofie en het ‘moderne denken’ wanneer Hij Zijn hand erin slaat! Hij maakt de schone schijn tot niets. Hij vernietigt het hout, hooi en stoppel. Er is geschreven dat het zo zal zijn, en zo zal het ook zijn. Heere, maak er korte metten mee. Amen, ja Amen.

Send this to friend