Handhaving van het verschil
oktober 29, 2017
Vader, ik heb gezondigd
februari 18, 2018
Show all

Uit het Engels vertaalde meditaties van Spurgeon's Faith's Check Book

This page is also available in: English

“Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.” (Ezechiël 36:25)


Wat een heerlijke vreugde is dit! Hij die ons met het bloed van Jezus heeft gezuiverd, zal ons ook reinigen door het water van de Heilige Geest. God heeft het gezegd, en zo moet het zijn: “gij zult rein worden.” Heer, wij voelen en rouwen om onze onreinheid, en het is bemoedigend om door Uw eigen mond verzekerd te zijn, dat we schoon zullen zijn. Oh, dat U het toch snel wil doen! Hij zal ons bevrijden van onze ergste zonden. De opstand van het ongeloof en de bedrieglijke lusten die tegen de ziel strijden, de vervelende gedachten van trots en de suggesties van Satan om de heilige Naam te belasteren – alles zal weggenomen worden om nooit meer terug te keren. Hij zal ons ook reinigen van al onze afgoden, van goud of van klei: onze onzuivere liefde en onze overmatige liefde voor datgene dat op zichzelf zuiver is. Wat wij tot afgod hebben opgericht zal door ons moeten worden afgebroken of wij zullen er door afbreken. Het is God die spreekt over wat Hij Zelf zal doen. Daarom is dit woord vast en zeker, en we mogen vrijmoedig uitzien naar wat het ons waarborgt. Het reinigen is een zegen van het verbond, en het verbond is in alles geordineerd en bewaard.

Send this to friend