Mijn beenderen ontwricht – C.H. Spurgeon
april 11, 2016
Kerk en Israël
april 12, 2016
Show all

 Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Mijn hart is als was, het is gesmolten diep in mijn binnenste.  Psalm 22 vers 15

Onze gezegende Heere ervaarde een verschrikkelijke verdrukking in Zijn ziel. ´Iemands geestkracht zal hem in zijn ziekte steunen, maar een neerslachtige geest, wie kan die opbeuren?´ Als je je neergeslagen voelt in je geest, maak je de meest zware beproeving mee die er op aarde is. Alle andere dingen zijn hier niet mee te vergelijken. Onze lijdende Heiland riep: ´Wees niet ver van Mij!´, want boven alles heeft een mens zijn God nodig, als zijn hart door zielslijden gesmolten is. Gelovige, kom vanmorgen eens heel dicht bij het kruis en aanbid de Koning van de heerlijkheid in alle ootmoed, omdat Hij eens oneindig veel dieper door innerlijk verdriet en door zielsangst werd aangegrepen, dan iemand van ons dit werd. En let vooral ook op Zijn geschiktheid om een trouwe Hogepriester te worden, Die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Laten vooral zij, wiens droefheid juist veroorzaakt wordt door het gemis van het levende bewustzijn van de liefde van de Vader, in nauwe en innige gemeenschap met de Heere Jezus treden. Geef geen ruimte aan de wanhoop, omdat de Meester deze donkere plaats al eerder dan wij heeft betreden. Onze zielen verlangen soms wanhopig naar het vriendelijke licht van het gezicht van de Heere. Laten we op zulke momenten stilstaan bij de geweldige zekerheid van het medelijden van onze grote Hogepriester. De druppels van ons verdriet lossen op in de oceaan van Zijn smarten. Wat moet onze liefde voor Hem groeien bij deze aanblik! Liefde van onze Heere Jezus, stroom mijn leven in en bedek al mijn krachten, overstroom mijn zonden, wis mijn zorgen uit, hef mijn aan de aarde vastklevende ziel omhoog, en til haar op tot aan de voeten van de Heere. Laat mij daar liggen als een arme en gebroken schelp, aangespoeld door Zijn liefde, geen kwaliteiten of waarde bezittend, maar Hem smekend of Hij mij de zwakke echo´s van de hoge golven van Zijn liefde wil laten horen. Het is mijn vreugde om daar voor eeuwig te liggen, aan Zijn voeten.

Send this to friend