De vettigheid Uws huizes
maart 4, 2018
Een levende Benjamin
maart 8, 2018
Show all

‭Hebt geloof op God.‭ ‭Mr 11:22‭‭


Het geloof is de voet van de ziel, waardoor zij het pad der geboden kan lopen. De liefde kan vleugelen aan de voeten geven; maar het geloof is de voet die de ziel draagt. Het geloof is de olie, die de raderen van heilige toewijding en oprechte vroomheid wel doet lopen, en zonder het geloof zijn de raderen van de wagen genomen en sleept men zich met moeite voort. Ik vermag alles door het geloof; zonder geloof zal ik noch de begeerte, noch de macht hebben, iets in de dienst van God te doen. Wilt gij de mensen vinden, die God het best dienen, dan moet gij zien naar hen, die het meeste geloof hebben. Kleingeloof zal een mens behouden, maar het kan geen grote dingen voor God doen. Het arme “Kleingeloof” zou “Apollyon” niet overwonnen hebben; “Christen” was er nodig om dit te doen. Het arme “Kleingeloof” zou de “Reus Wanhoop” niet verslagen hebben; de arm van “grote Genade” moest hem te hulpe komen om dat monster neer te vellen. Het kleingeloof gaat ontwijfelbaar naar de hemel, maar het moet zich menigmaal in een notendop verschuilen, en dikwijls verliest het alles, uitgenomen juwelen. Kleingeloof zegt: “Het is een ruwe weg met scherpe doornen bezaaid en vol gevaren, ik vrees mij daarop te begeven;” maar “Grootgeloof” gedenkt aan de gelofte: “ijzer en koper zal uw schoen zijn, en uw sterkte gelijk uw dagen;” en daarmee waagt het zich vol moed. “Kleingeloof” is wanhopende en vermengt zijn tranen met de vloed; maar “Grootgeloof” zingt: “wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen;” en het doorwaadt de stroom in eens. Wenst gij getroost en gelukkig te zijn? Wenst gij de godsdienst te genieten? Wenst gij een blijde en geen treurige godsdienst te bezitten? Welnu “heb geloof op God.” Indien gij de duisternis liefhebt en tevreden zijt, om in donkerheid en ellende te blijven, laat dan een klein geloof u genoeg zijn: maar hebt gij de zonneschijn lief, en begeert gij vrolijke gezangen te zingen, begeer dan vurig naar deze beste gave, “een groot geloof.” ‭‭

Plaats een opmerking

Send this to friend

Spring naar toolbar