Het kostbaar bloed van Christus | The precious blood of Christ
april 16, 2016
Het scharlaken koord
april 18, 2016
Show all

 Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

U bent genaderd tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Hebreeën 11:24

Ben jij al gekomen tot het bloed van de besprenging? Het is niet de vraag of je tot de kennis van een leer gekomen bent, tot het volbrengen van een aantal plichten, of tot een bepaalde ervaring. Ben je al tot het bloed van de Heere Jezus gekomen? Het bloed van de Heere Jezus is het leven en de kern van alle echte godsdienst. Als je oprecht tot de Heere Jezus bent gekomen, weten wij hoe het kwam dat je dit deed. De Heilige Geest leidde je er naartoe. Je kwam zonder een verdienste van jezelf. Schuldig, verloren en hulpeloos als je was, leerde je het bloed aan te grijpen als je enige hoop. Je kwam met een bevend hart tot het kruis van Christus. En wat was het een geweldig moment waarop je de stem van het bloed hoorde. Het druppelen van Zijn bloed is voor ons als hemelse muziek. Wij zijn vol zonden, maar de Zaligmaker roept ons op om onze ogen op Hem te richten. En als we Hem dan zien, dan zien we het bloed uit Zijn wonden stromen. Elke neervallende druppel roept het ons toe: ‘Het is volbracht! Ik heb de zonde vernietigd en een eeuwige gerechtigheid tot stand gebracht!’ O wat is de taal van het bloed van de Heere Jezus prachtig!  En als je eens tot dit bloed genaderd bent, zul je dit steeds weer doen. Je leven zal samengevat kunnen worden in de woorden: ‘ziende op Jezus’. Je hele gedrag zul je kunnen samenvatten in de woorden: ‘komende tot Jezus…’  Hij is niet alleen Degene tot Wie we gekomen zijn, maar tot Wie we steeds komen. Als je ooit tot dit bloed gekomen bent, zul je de behoefte voelen om er elke dag naartoe te komen. Als je niet verlangt om elke dag gewassen te worden in dit bloed, heb je jezelf er nog nooit in gewassen. Voor een gelovige is het een voorrecht dat deze fontein nog steeds geopend is. Ervaringen van vroeger zijn onzeker voedsel voor christenen. Alleen het steeds opnieuw komen tot Christus kan vreugde en troost geven. Laten we de deurpost van ons hart en leven vanmorgen opnieuw besprengen met het bloed. Laten we met het Lam feestvieren, in de vaste overtuiging dat de verderfengel voorbij zal gaan.

avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralarrowshockunamusedcooloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  Inschrijven  
Abonneren op