Aanzienlijken, hoe lang? – C.H. Spurgeon
april 7, 2016
Een grote menigte volgde Hem – C.H. Spurgeon
april 9, 2016
Show all

{:nl}


 Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?  Lukas 23:31

Deze vraag is al door verschillende geleerden uitgelegd. Eén van hen zegt het volgende: ‘Als Ik (Jezus), de schuldeloze Plaatsbekleder van de zondaren, al op deze manier lijd, wat zal er dan gebeuren als de zondaar zelf (het dorre hout) in de handen van een vertoornd God valt?’ Toen God de Heere Jezus in de plaats van een zondaar zag, spaarde Hij Hem niet; en als Hij onwedergeboren mensen vindt, zal Hij hen niet sparen. O zondaar, Jezus werd door Zijn vijanden weggeleid; op dezelfde manier zul jij weggesleept worden naar de plaats die voor je bereid is. Jezus werd door God verlaten. En als Hij, Die alleen maar onder de zondaren gerekend werd, verlaten werd, hoe veel te meer zul jij dit zijn? ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ Wat een vreselijke uitroep! Maar hoe zal jouw geroep zijn als je moet zeggen: ‘O God, waarom hebt U mij verlaten?’ Het antwoord zal luiden: ‘Omdat jij al mijn raad verwierp, en Mijn bestraffing niet hebt gewild (Spreuken 1).’ Als God Zijn eigen Zoon niet spaarde, hoe veel te minder zal Hij jou sparen! Je zult slagen van brandende pijn ondergaan, als je geweten je met al zijn verschrikkingen zal bestormen. Rijke, vrolijke en eigengereide zondaar, wie zou in jouw plaats willen staan, als God zal spreken: ‘Zwaard, ontwaak tegen de man die Mij verwierp; sla hem en doe hem in eeuwigheid droefheid ervaren!’  Onze Heere Jezus werd bespuugd; maar hoe erg zal de schande zijn die een zondaar zal ondergaan! We kunnen onmogelijk opsommen wat er allemaal is neergekomen op het hoofd van de Heere Jezus, Die voor ons stierf; en daarom is het ook onmogelijk om jou te zeggen welke stromen en oceanen van leed er over je ziel zullen komen als je sterft zoals je nu bent. Je kunt elk moment sterven. Wij smeken je, bij het lijden, het bloed en de wonden van de Heere Jezus, breng de toekomende toorn niet over jezelf! Geloof in de Zoon van God, en je zult in eeuwigheid niet sterven!

Send this to friend